RDA-midler til 7sterke-prosjekter

7sterke7nyhetene, 7nyhetene mars 2010

7sterke har fått i overkant av 400.000 kroner i RDA-midler. Midlene skal blant annet brukes til å utarbeide et nytt høgskoletilbud.

RDA (regional differensiert arbeidsgiveravgift) er kompenasjonsmidler fra staten som en følge av bortfallet av differensiert arbeidsgiveravgift. Gjennom denne ordningen har 7sterke fått i overkant av 400.000 kroner i støtte til etablering av et innkjøpsnettverk, industrien og videreutvikling av HR-nettverket og konseptutvikling av et MTM-studium.

Det planlagte innkjøpsnettverket har som mål å spare inn minimum fem millioner kroner for medlemsbedriftene de neste to årene. 7sterke ønsker spesielt å invitere lokale leverandører av varer og tjenester inn som underleverandører til 7sterke-bedriftene.

MTM-studiet er et samarbeid mellom NHH og NTNU og fremstår i dag som et av de mest prestisjetunge videreutdanningsprogrammene i Norge, spesielt for sivilingeniører og siviløkonomer. Styret for MTM ønsker å utvide deler av studiet med mer forskning, og representanter for 7sterke har hatt innledende møter med tanke på et mulig samarbeid. Tanken er å etablere Kongsvinger-regionen som arena for samarbeid mellom utdanning, forskning og næringsliv.