NAV ønsker samarbeid med 7sterke

7sterke7nyhetene, 7nyhetene mars 2010

NAV Kongsvinger har henvendt seg til 7sterke med ønske om at næringslivet i Glåmdal skal bidra til at flere kommer seg ut i arbeid gjennom tiltaksplasser.

NAV inviterer medlemsbedriftene i 7sterke til tettere samarbeid om tiltaksplasser.

– Dette er en vinn-vinn-situasjon der bedriftene kan bygge ut kapasitet og kompetanse med bidrag fra NAV, sier Pål M. Arnesen i markedsavdelingen hos NAV Kongsvinger.

– Vi i NAV har en jobb å gjøre med å hjelpe, veilede og gi mennesker muligheter. Til dette trenger vi gode samarbeidspartnere; arbeidsgiverne, sier Arnesen.

Som takk for hjelpen har NAV har ressurser som venter på å bli brukt og også en del økonomiske bidragsmuligheter.

– Det er ingen papirmølle involvert. Målet er å hjelpe hverandre til løsninger som er gode for både bedriften og NAV. Kontakt meg gjerne, sier Pål M. Arnesen.

Dette får bedriften

  • Ny/mer arbeidskraft
  • Annen/ny kompetanse
  • Føre var-mulighet til å knytte til seg og utvikle kompetanse før produksjonstopper

Økonomiske bidrag

I en overgangsfase kan NAV også bidra med økonomisk støtte til tiltaksplassene.

  • Driftstilskudd (betinger forpliktende opplæringsplan)
  • Mulighet for lønnstilskudd inntil 1 år med sikte på fast ansettelse

Noe for din virksomhet? Kontakt markedsavdelingen ved NAV Kongsvinger.