Ny runde for Lean med GLØD i 7sterkes regionale satsningsområde NY START

Jannicke7nyhetene

7sterke er stolte av at vi den 23. september startet opp en ny runde av ledertreningsprogrammet Lean med GLØD. Programmet går over 9 måneder og er et samarbeid mellom 7sterke, NAV og Concern.

Hovedmålet for programmet er å «Lære hvordan skape en vinnerkultur som leverer visjonære og ambisiøse resultater». I programmet trenes deltagerne i å bruke en læringsmodell som bidrar til å skape ny innsikt og ny kunnskap.

Jan Egil Melbye og Jan Roger Broen i 7sterke poengterer at dette er en fin arena for å trene ledelse, her kan man stoppe opp og reflektere over hva som skjer «her og nå» for å kunne reflektere, korrigere og ta gode beslutninger. Treningen gjør at man blir mer bevisst på hvordan man leder en målstyrt organisasjon der mennesker skaper resultat i en felles retning. Og, man lærer om hvilket lederskap som bidrar til å skape velfungerende arbeidsmiljøer og inspirerte medarbeidere.

LEAN med GLØD-programmet gir lederen en økt kompetanse på individ-, team- og organisasjonsnivå.

Deltagerne vil få innsikt i den grunnleggende filosofien til LEAN-ledelse. Å ha forståelse om filosofien vil være en støtte for å kunne bygge en vinnerkultur.

For å forsterke læringsprosessen, og for å oppnå konkrete resultater i egen hjemme organisasjon, har deltagerne med seg en egen oppgave/et eget oppdrag. Denne oppgaven/oppdraget er reell og viktig for deltageren og for oppdragsgiver. Investering i kompetanse kommer på denne måten organisasjonen til gode.

Som en viktig del av programmet tar hver deltakerbedrift imot 2 praksiskandidater fra NAV. Dette er i hovedsak ungdom mellom 20-30 år, som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet. Gjennom programmet stiller de på arbeid i deltakerbedriften hver dag i 9 måneder, og følges opp av bedriften, leder i bedriften som deltar på Lean med GLØD programmet samt av lokal NAV-kontakt.

Målet er at minst 65% av deltakerne kommer tilbake i arbeid eller på skole etter endt program. I fjor kom 70% av praksisdeltagerne videre i livet etter endt program, og det er vi stolte av.

Programmet er også et eksempel på et nært og godt samarbeid regionalt og mellom NAV og 7sterke.

Årets program har 11 deltakere, og vil pågå frem til juni 2021.

 

FAKTA

Lean med GLØD er en videreutvikling av ledertreningsprogrammet GLØD ( Gode Ledere Økt Deltagelse ), et samarbeid mellom Concern, Tretorget og 7sterke. Siden 2010 har nærmere 100 ledere i Kongsvingerregionen deltatt i disse programmene. For 7sterke er dette programmet en viktig brikke for å utvikle mennesker og bidra til en positiv utvikling av samfunnet.