Nye grep for vekst

7sterkeUncategorized

10 nye har med seg de nasjonale vekstmotorene SINTEF Raufoss Manufacturing og SIVA som eiere sammen seks av regionens egne industriselskaper. Det gjør 10nye til et unikt vekstselskap med store sjanser for å nå sitt mål: økt verdiskaping og flere arbeidsplasser i regionen.

Industrien bidrar med et veletablert industrinettverk, kompetanse, kapital og risikovilje.

SINTEF Raufoss Manufacturing, ofte kalt vareproduserende bedrifters toppidrettssenter, blir med som eier i tillegg til å etablere seg på Kongsvinger sammen med 7sterke.

SIVA har som mål å skape sterke miljøer for næringsutvikling og verdiskaping. De er med på eiersiden og følger på den måten opp en lang og stolt tradisjon på Kongsvinger.

Viktige samarbeidspartnere for 7sterkes utviklingsselskap er også Kongsvinger kommune, Hedmark fylkeskommune og Innovasjon Norge.