7sterke har fått nye styremedlemmer

7sterke7nyhetene, 7nyhetene november 2007

Styreleder: administrerende direktør Trond Hagerud, Rescon Mapei, Nord-Odal
Styremedlem: fabrikksjef Christer Johansson Kraft Foods, Sør-Odal
Styremedlem: viseadministrerende direktør Rolf Johan Sørli, TI Automotive, Kongsvinger
Styremedlem: administrerende direktør Terje Nyland, Eskoleia, Kongsvinger
Styremedlem: fabrikksjef Erik Nilsen, Luxo AS,Grue
Styremedlem: fabrikksjef Gaute Enger, Nordan, Åsnes
Det vil også bli valgt et styremedlem fra Våler.

Sekretariat: Werner Melby, Kongsvinger Kunnskapspark