Teknisk college på Kongsvinger

7sterke7nyhetene, 7nyhetene november 2007

Teknikkcollege Sør-Hedmark er i gang med viktig støtte fra 7sterke. Solør, Sentrum og Skarnes videregående og Høgskolestiftelsen i Kongsvinger har satt i gang et samarbeid som vil gi en enhetlig utdanning fra grunnkurs til høyskole.

Velkommen til 7nyhetene

7sterke7nyhetene, 7nyhetene november 2007

7nyhetene er nyhetsbrevet fra 7sterke. Velkommen til den første utgaven. 7sterke sender ut et fast nyhetsbrev med informasjon som er viktig for industrien i Kongsvinger-regionen. Ingen annen kanal samler industrirelevant regionnytt på denne måten. Noen av nyhetene vil du bare finne her i 7nyhetene.