Velkommen til 7nyhetene

7sterke7nyhetene, 7nyhetene november 2007

7nyhetene er nyhetsbrevet fra 7sterke. Velkommen til den første utgaven. 7sterke sender ut et fast nyhetsbrev med informasjon som er viktig for industrien i Kongsvinger-regionen. Ingen annen kanal samler industrirelevant regionnytt på denne måten. Noen av nyhetene vil du bare finne her i 7nyhetene.

Teknisk college på Kongsvinger

7sterke7nyhetene, 7nyhetene november 2007

Teknikkcollege Sør-Hedmark er i gang med viktig støtte fra 7sterke. Solør, Sentrum og Skarnes videregående og Høgskolestiftelsen i Kongsvinger har satt i gang et samarbeid som vil gi en enhetlig utdanning fra grunnkurs til høyskole.