Teknisk college på Kongsvinger

7sterke7nyhetene, 7nyhetene november 2007

Teknikkcollege Sør-Hedmark er i gang med viktig støtte fra 7sterke. Solør, Sentrum og Skarnes videregående og Høgskolestiftelsen i Kongsvinger har satt i gang et samarbeid som vil gi en enhetlig utdanning fra grunnkurs til høyskole.