Kartlegger kompetansebehov

7sterke7nyhetene, 7nyhetene november 2007

7sterke kartlegger kompetanse og rekrutteringsbehov hos bedrifter i Grue, Kongsvinger, Eidskog og Odalskommunene. Resultatet får du på Industriforum før jul.

– Vi har plukket ut 80-90 bedrifter og skal intervjue personalansvarlig eller toppleder om kompetanse og rekruttering på vegne av 7sterke, forteller personalutviklingssjef Per Jonny Hanssen hos 7sterke-medlem Eskoleia.

Initiativet kom fra Eskoleia, men ble løftet opp på regionnivå av styret i 7sterke. Undersøkelsen omfatter Sør-Odal, Nord-Odal, Eidskog, Kongsvinger og Grue. Resultatene blir presentert før jul på Industriforum der temaet er kompetanse og rekrutteringsbehov.

– Vi i Eskoleia jobber med HR og personalutvikling og har et godt nettverk på dette området. Et inntrykk er at stadig flere bedrifter bruker mindre tid på personalet på grunn av økt rasjonalisering. Undersøkelsen leder ikke til en forskningsrapport, men løfter problematikken knyttet til dette opp fra synsenivå.

Blant spørsmålene som blir stilt er hvor mye personal som brukes til HR-oppgaver, hvor i organisasjonen ansvaret ligger, arbeidskraftbehovet i 2008 og antatt behov i perioden fra 2009-2012.

– En industribedrift har ofte en personalsjef og 200 ansatte, så da ligger mye av ansvaret på avdelings- og skiftledere. Vi ønsker både å kartlegge forhold rundt tidsforbruk på utvikling av eksisterende personal, samt se på planer for rekruttering og bruk av lærlinger. En spennende side ved dette er jo også hva bedriftene gjør for å beholde arbeidstakere i et presset arbeidsmarket. Vi kommer også til å kartlegge  hvilke utfordringer og muligheter regionen har, sier Hanssen.

Vil du vite resultatet, kan du bli med på Industriforum hos Rescon Mapei før jul. Invitasjoner blir sendt ut.