Velkommen til 7nyhetene

7sterke7nyhetene, 7nyhetene november 2007

7nyhetene er nyhetsbrevet fra 7sterke. Velkommen til den første utgaven.

7sterke sender ut et fast nyhetsbrev med informasjon som er viktig for industrien i Kongsvinger-regionen. Ingen annen kanal samler industrirelevant regionnytt på denne måten. Noen av nyhetene vil du bare finne her i 7nyhetene.

Fokus er viktig for 7sterke. Arbeidet vårt er spesielt rettet inn mot

  • kompetanse
  • rekruttering og attraksjon
  • infrastruktur

I disse sakene er vi en pådriver som setter dagsorden, øver påtrykk og får fram de viktige argumentene. 7sterke er også en samlende kraft og et samarbeidsverktøy for industrien med arenaer der bedriftene kan arbeide i fellesskap med utfordringer som kompetansebygging, rekrutteringsframstøt og markedstiltak.

7sterke inviterer til jevnlige Industriforum, styrketreninger med relevante temaer for bedriftene.

7nyhetene er 7sterkes nyhetsbrev. Det er en nyttig informasjonskanal og et verktøy for næringsutvikling. Informasjon skaper forståelse og avler idéer, andres prestasjoner inspirerer.

7nyhetene er gratis og går til medarbeidere i 7sterkes medlemsbedrifter, til politikere og administrasjon, fagforeninger, organisasjoner, skoler, media, banker og andre.