Utdanner kvinnelige ledere

7sterke7nyhetene, 7nyhetene november 2007

Hanne Kari Breisjøberg og Randi Sanderud fra 7sterke-medlem Kraft Maarud er plukket ut til Female Futures, NHO Innlandets utdanningsprogram for kvinnelige ledere.

Regionen har fått sine første deltakere på lederutdanningen Female Futures. Etter personlighetstest og utviklingssamtale ble Hanne Kari Breisjøberg og Randi Sanderud fra 7sterke-medlem Kraft Maarud tatt opp som to av 23 studenter. Nå er de i gang med spennende og annerledes kompetanseutvikling.

– Female Futures er etablert av NHO sentralt som et svar på pålegget om 40 prosent kvinneandel i styrene. Vi er mot kvotering, men bygger gjerne opp kompetanse og selvbilde hos kvinnelige talenter, sier utdanningsrådgiver Ingunn Hermansen i NHO Innlandet.

Opplegget er utviklet av BI og gir ni studiepoeng.

Breisjøberg og Sanderud arbeider med kvalitetssystemer

– Ledelsen ved Kraft Maarud oppfordret kvinnelige ansatte til å søke på Female Futures. Opplegget virker spennende og personlig tar jeg det som en utfordring og en læringsprosess, forteller Sanderud.

Female Futures har utviklet en personlighetsprofil på begge og beskrevet deres lederegenskaper og -kvaliteter. Det er utgangspunktet for å bygge opp selvbildet.

 – Jeg har ingen ledelseserfaring eller konkrete ambisjoner om å klatre så veldig i systemet, men ser på dette som verdifull personlig utvikling. Vi er begge nysgjerrige og gleder oss til å ta fatt, sier Sanderud.

– Dagens situasjon er ikke bare mennenes skyld. Jenter må kunne gå inn i styrerommene og ta risiko. Opplæringen går mye på selvutvikling. Lære dem å vise seg fram og være synlige, sier utdanningsrådgiver Ingunn Hermansen i NHO Innlandet.

Du kan lese mer på www.nho.no/ff/