Teknisk college på Kongsvinger

7sterke7nyhetene, 7nyhetene november 2007

Teknikkcollege Sør-Hedmark er i gang med viktig støtte fra 7sterke. Solør, Sentrum og Skarnes videregående og Høgskolestiftelsen i Kongsvinger har satt i gang et samarbeid som vil gi en enhetlig utdanning fra grunnkurs til høyskole.

Fra skolestarten i høst er Teknikkcollege Sør-Hedmark i gang med praktisk arbeid. De første tiltakene er kurs for videregående lærere ved Høgskolestiftelsen og felles innkjøp av program- og maskinvare til de videregående skolene, slik at elevene kjenner seg igjen gjennom hele utdanningsløpet.

Teknikkcollege Sør-Hedmark involverer Solør videregående skole på Flisa, Sentrum videregående skole i Kongsvinger, Skarnes videregående skole og Høgskolestiftelsen i Kongsvinger. Rolf Johan Sørli fra 7sterke og TI Automotive sitter i prosjektgruppa sammen med representanter fra de tre videregående skolene, Glåmdal regionråd, Tretorget på Kirkenær og daglig leder Knut Raabe ved Høgskolestiftelsen.

– Teknikkcollege Sør-Hedmark vil møte behovet for dyktige fagarbeidere i Kongsvinger-regionen. Vi tenker langsiktig og ser for oss utdanning på nivåer som begynner i den videregående skole og fortsetter på høyskolenivå, forteller Raabe.

Høgskolestiftelsen  tilbyr i dag etterutdanning i automatisering, praktisk el- og sikkerhet, bearbeiding og design, styringsteknikk/PLS, robotteknikk og produksjonskunnskap.

– Næringslivet vil legge premisser for hva vi skal satse på og hvilke tilbud vi skal gi i fremtiden. I første omgang utreder vi nå hva slags utdanning vi skal tilby utover videregående skole. Det kan bli på fagskolenivå, høyskolenivå eller begge deler, sier Knut Raabe.