Risikerer enda ett års rv 2-forsinkelse

7sterke7nyhetene, 7nyhetene november 2007

Lovpålagte arkeologiske undersøkelser ved Strøm i Sør-Odal kan forsinke rv 2 med enda ett år. Ferdigdato 2018 seiler opp som reell risiko. Uholdbart og stivbeint, mener 7sterke.

– Folk må være klar over at ventetid helt fram til 2018 på ny rv 2 er blitt en reell risiko på grunn av stivbeinte holdninger hos Riksantikvaren. Det er helt uholdbart, her må miljøverndepartementet gripe inn, sier Trond Hagerud på vegne av 7sterke.

Så lenge det pågår arkeologiske undersøkelser, tillater ikke Riksantikvaren at det blir vedtatt reguleringsplaner for noen del av strekningen. Hedmark fylke har søkt om dispensasjon, men fikk avslag. Uten godkjente planer stopper hele veiprosjektet opp, veibyggingsorganisasjonen blir oppløst og det blir stillstand et år før prosjektet kan tas opp igjen.

– 7sterke er ikke i mot registrering av fortidsminner, men vi reagerer sterkt på firkantet regelfortolkning. Det blir helt feil når du for eksempel ikke kan arbeide med ny bru over Glomma ved Kongsvinger fordi det pågår utgravinger på Strøm, flere kilometer unna, sier Hagerud.

7sterke stiller seg derfor helhjertet bak fylkesråd Siw Tørudbakken som er i dialog med statsministerens kontor om denne saken. Tørudbakken vil at dispensasjonsnekten blir opphevet, slik at Kongsvinger og Sør-Odal vedta reguleringsplaner for ny rv 2 parallelt med at undersøkelsene etter kulturminner pågår.

Dette er en mulighet i lovverket, men det krever at departementet og regjeringen overprøver Riksantikvarens avgjørelse.