Nytt Talent Traineeship-prosjekt: Kompetanse og likestilling hos Forestia

Jannicke7nyhetene, Talent traineeship

Zidar Roshdi og Carina Kvehaugen Myrvold er godt i gang med første del av Talent Traineeship-prosjektet til 7sterke. I løpet av våren skal de skrive bachelor-oppgave om likestilling og kompetanse hos Forestia på Våler.

-Dette var en mulighet som vi ikke kunne gå glipp av. Dette er en utrolig spennende og kompleks bedrift, og vi har blitt tatt imot med åpne armer helt fra første møte. De har vært motiverende hele veien, og vi har en veldig fin dialog, sier de to kandidatene.

Alt var klart før jul

Zidar Roshdi, som er bosatt på Hamar og Carina Kvehaugen Myrvold fra Elverum er inne i sitt siste år med økonomi og administrasjon på Høgskolen i Innlandet, og ble presentert for det unike talentutviklingsprosjektet på et bachelor-seminar i fjor høst. forteller at det var flere aktuelle kandidater, men at Forestia fremsto som det mest spennende prosjektet.

– Etter bachelorseminaret viste vi interesse for prosjektet og foreslo temaer vi ønsket å skrive om slik at vi ville bli spleiset med den mest relevante bedriften, som da var Forestia, sier Roshdi og Kvehaugen Myrvold

– Vi hadde et forberedende møte i slutten av november, og alt var klart før jul, sier de to kandidatene, som allerede har rukket å gjennomføre den første intervjurunden med ansatte på Forestia.

Ønsker å rekruttere flere kvinner

Personalsjef Hilde Slettvoll hos Forestia er svært tilfreds med å ha fått Zidar Roshdi og Carina Kvehaugen Myrvold med på laget.

– Det er stor bekymring rundt den generelle tilgangen på kvalifisert arbeidskraft, og det også er viktig å få flere jenter også til å velge tekniske fag. Vi håper at dette prosjektet kan bidra til at vi når dette målet, sier Slettvoll, som gleder seg til å se hva de to studentene vil finne i løpet av vårens undersøkelser.

-De møter oss med unge, friske øyne og solid faglig bagasje. Dette blir rett og slett kjempespennende.

Føler seg ønsket

Zidar Roshdi og Carina Kvehaugen Myrvold skal etter planen levere bachelor-oppgaven innen 2. mai, og forsvare prosjektet muntlig før sommeren. Til høsten starter jobben med å implementere prosjektet i Forestia. Det gleder de to kandidatene seg til.

-Hilde og de andre har møtt oss med åpne armer. Vi føler oss ønsket av bedriften. Det er kjempemotiverende og utrolig morsomt.