Nyttig møte: miljøutfordringer som vekstdriver

7sterke7nyhetene, 7nyhetene desember 2011

Miljøutfordringene må løses. Det må nødvendigvis føre til ny teknikk teknologi, nye produkter. Og nye bedrifter og jobber. Vår region er ledende på bioenergi og tar tak i flere muligheter gjennom prosjektet Green Valley. 13. januar inviterer Green Valley og FEM-prosjektet til Green Valley forum med konkrete eksempler på hvordan miljøutfordringer kan bli en vekstdriver.


På det første Green Valley forum møter du personer og organisasjoner som arbeider med miljøbasert næringsutvikling.

Fra Norge kommer Powerhouse alliansen, en sammenslutning av statlige Entra Eiendom, Skanska, Snøhetta, miljøstiftelsen ZERO og Hydro. På Green Valley forum presenterer de Norges første og verdens nordligste energipositive forretningsbygg som de er i ferd med å bygge i Trondheim. De vil også ta opp mulighetene som åpner seg fordi det er stort behov for å energieffektivisere eldre bygg

Svenske Green Business Region, Dalarna har et ambisiøst mål: De vil gjøre Dalarna til en ledende miljøteknikkregion med mange nye miljøbaserte bedrifter og arbeidsplasser. De kaller seg «en samverkans- och innovationsarena för miljöteknikföretag». På Green Valley forum forteller de hvordan de arbeider og kommer med eksempler på næringsutviklingsprosjekter.

Vårt lokale Energirådet Innlandet, eid av Hedmark fylke, Oppland fylke og Eidsiva Energi, arbeider med energieffektivisering og holdningsskapende arbeid. Industrien er en av målgruppene deres. På forumet 13. januar forteller de hvem de er, hvordan de arbeider og hvordan de kan bidra til vekst.

Green Valley er regionens eget initiativ for å gjøre miljø til næring og skape fornybar attraksjon.

Green Valley Forum

13. januar 2012 kl 10–13

Påmelding til anne.h.huse@hedmark.org

Påmeldingsfrist 1. januar 2012

Arrangører: Green Valley og FEM-prosjektet