7sterke samarbeider om utdanning

7sterkeAktuelt

Pressemelding

7sterke samarbeider om utdanning

Kongsvinger 14.04.08

Høgskolestiftelsen i Kongsvinger har inngått samarbeidsavtale med Fagskolen i Gjøvik med tanke på å kunne tilby fagskoleutdanning i Vekstsenteret i Kongsvinger. Målsettingen er å tilby utdanning med fordypning i Maskinteknisk drift fra høsten 2009. Studiet gjennomføres i samarbeid med 7sterke og det øvrige næringsliv i regionen, som også har vært aktive samarbeidspartnere i utviklingen av tilbudet.

Studiet er deltidsutdanning over 4 år, og er lagt til rette for personer i fullt arbeid.

Knut Raabe

Daglig leder

Høgskolestiftelsen i Kongsvinger