Positiv utvikling i industrien

7sterkeAktuelt

Industrien i Kongsvinger-regionen har økt både omsetning og verdiskapning de siste to årene. Den positive utviklingen viser at industrien har lykkes i å bli mer effektive, blant annet gjennom godt samarbeid og fokus på kontinuerlige forbedringer det daglige arbeidet.

Kongsvinger-regionen har cirka 3000 industriarbeidsplasser og omsetter for rundt 7 milliarder kroner årlig. Tall som analyserer den industrielle utviklingen i regionen fra 2013 til 2015 viser at omsetningen har økt med cirka 17 prosent, mens antall ansatte er tilnærmet uforandret. Resultatgraden ligger stabilt på omtrent fem prosent.

– Den positive utviklingen gir økt verdiskapning og konkurransekraft, og dermed større muligheter for å gjøre investeringer for fremtiden.

Veksten er tilnærmet lik på omsetning innenlands og utenlands. En av årsakene til de gode resultatene er langsiktig jobbing med LEAN-filosofi, som blant annet har fokus på kontinuerlig forbedring og involvering av ansatte.

– Dette er en skikkelig gladmelding for industrien, som har hatt mange utfordringer etter 2008/2009. Det jobbes godt i regionen, og ved å samarbeide med andre bedrifter og kompetansemiljøer bidrar vi til å gjøre hverandre gode. Det er viktig at bedriftene fremover er markedsorienterte og oppdatert på utfordringene som kommer med digitalisering og økt automasjon, sier Trond Hagerud.

Trond Hagerud, adm. direktør i Mapei AS.

Positivt i Nord-Odal
7sterke-medlem Mapei har de siste årene gjort store investeringer og opplevd jevn vekst. Det får store ringvirkninger.

– Det er spennende å se at effektiviteten også øker i bedrifter som Mapei. Sett utenfra kan dette handle om gode strategier og tydelig styring gjennom systemer som LEAN, sier ordfører Lise Selnes i Nord-Odal.

– Vi ønsker å være en vertskommune som gir industri og næringsliv rom til å utvikle seg. På den måten vil også kommunen kunne bli enda bedre. Det betyr enormt mye for oss å ha en industribedrift i vekst i kommunen. Mapei tilbyr et bredt spekter av arbeidsplasser og er med på å gjøre Nord-Odal til en mer attraktiv kommune å bo i, poengterer hun.

Effektivt næringsliv
– Det er veldig gledelig å registrere at omsetningen i industrien kan vise til så positive tall med en økning på hele 17 prosent. Det viser at vi har et næringsliv som er effektivt og ruster seg godt for framtida, sier Camilla Thue, ordfører i Eidskog.

I mars kom nyheten om at gulvprodusenten BerryAlloc flytter produksjonen av profillister fra Kina til Sapa på Magnor. Det er selvfølgelig viktig for en kommune som Eidskog.

– Vi er veldig oppmerksomme på hvor viktige SAPA er for både kommunen og resten av Kongsvinger-regionen og så imponert over hva de får til. Vi skulle gjerne sett at antallet arbeidsplasser øker i samme takt som produktiviteten, men det er uansett viktigst at bedriftene har en sunn økonomi, sier Thue.

2015-10-23_ordforere2

Ordfører i Eidskog, Camilla Thue og ordfører i Kongsvinger, Sjur Strand.

Les også:
Mapei investerer 130 millioner i ny fabrikk
7sterke samler regionen
Industrien i Sør-Hedmark satser
Sammen om å utvikle næringslivet
Ny teknologi sikrer industriproduksjon på Magnor