Rescon Mapei satser på kunnskap

7sterke7nyhetene, 7nyhetene november 2008

For Rescon Mapei AS er samarbeid med skoler, høyskoler og universiteter et viktig satsingsområde. Gjennom målrettet arbeid oppnår de konkrete resultater i form av lærlingplasser og foredrag ute hos utdanningsinstitusjonene.

– Vi har utviklet et nært samarbeid med skoler, høyskoler og universiteter og har partnerskapsavtaler med Skarnes, Sentrum og Øvrebyen videregående skoler og Nord-Odal ungdomskole. Avtalene reflekterer at skole og næringsliv har felles interesser, forteller leder for Rescon Mapei skolen Grethe Sagen.

Kompetanseutvikling er et viktig og prioritert område for industribedriften i Nord-Odal.

– Vi ønsker å gjøre det lokale næringslivet til en naturlig del av læringsmiljøet. Gjennom konkrete tiltak styrker vi elevenes grunnlag for riktig yrkes- og utdanningsvalg. Allerede i 4. klasse starter vi med veiledning i vårt lokalsamfunn, og vi har jevnlig kontakt med elevene på veien frem mot videregående skole.

Sagen har mange gode eksempler på hva som kan komme ut av en slik partnerskapsavtale.

– Blant annet holder vi foredrag for skoleelevene om hva som tilbys og forventes i arbeidslivet generelt og hos Rescon Mapei spesielt. Vi er også opptatt av å vise 7sterke og industriens posisjon i regionen, forklarer hun.

Rescon Mapei har også tatt inn en lærling i industrimekanikerfaget.

– Vi ble kjent med ham under oppfinnermessa i Grue i 2006. Han søkte og fikk en hospiteringsplass en dag i uka gjennom et prosjekt til fordypning via Sentrum videregående skole.

I dag er han en av fire lærlinger hos Rescon Mapei. De andre tre er en laborant, en i kontor- og administrasjonsfaget og en i materialadministrasjon.

– Lærlinger er en av de viktigste faktorene for å sikre rekruttering, samtidig som det gir elevene praktisk erfaring. Vi ønsker oss flere, blant annet en laborantlæring og to i produksjonsteknikkfaget. Fra neste år kommer vi også til å rekruttere lærlinger i kjemisk prosessfag, sier leder av Rescon Mapei Skolen Grethe Sagen.

Kontakt gjerne Grethe Sagen om du vil vite mer om samarbeidet mellom Rescon Mapei og utdanningsinstitusjonene, tlf 90 91 20 43