Revolusjonerende nyvinning fra Mapei

7sterkeAktuelt

Uniplangjengen

Uniplan Pro er en revolusjonerende ny sparkelmasse for gulv fra Mapei, spesielt utviklet for å kunne legges uten priming. Det gjør at du kan spare inntil en fjerdedel av kostnadene. Produktet er utviklet med bistand fra Sintef Raufoss Manufacturing og 7sterke.

– Gjennom 7sterke sitt prosjekt Økt innovasjonskraft i Glåmdal gjennomførte vi høsten 2013 en verdistrømanalyse, der vi fulgte Uniplan Eco i bulk fra råvare til ferdig lagt gulv. Målet var å redusere kostnadene med inntil 25 prosent, sier fabrikksjef Jan Roger Broen.

Med seg på laget hadde de både intern og ekstern kompetanse.

– Vi satte sammen et bredt tverrfaglig team bestående av kompetente medarbeidere fra teknisk avdeling, forsking og utvikling, produksjon og en kunde for å realisere dette. I tillegg fikk vi med oss Harald Westgaard i Sintef Raufoss Manufacturing (SRM) som rådgiver.

For å forbedre en prosess er du nødt til å se på alle stegene i prosessen og finne ut hva kunden vil ha, før du kan gjennomføre forbedringer. Det nytter ikke å leie inn noen til å gjøre dette, utgangspunktet er kunnskapen bedriften selv sitter på. Mapei stilte opp med alle nødvendige ressurser.

– Min jobb i et slikt prosjekt har vært å stille spørsmål, og av hundre dumme spørsmål var det kanskje ti veldig nødvendige, forklarer Westgaard.

– En verdistrøm har ingen verdi hvis du ikke snakker om en kundeverdi. For å lykkes er det avgjørende at du får med folk helt ned til de minste oppgavene, og ikke bare diskutere på ledelsesnivå. Du må spikke på hver lille flis. Stiller du spørsmål i fellesskap kommer svarene i fellesskap, og den metoden er lik i alle bransjer: skal du få til forbedringer må du stille spørsmål ved alt.

Etter mer enn to års arbeid er resultatet på plass. En fiberarmert, sementbasert, pumpbar sparkelmasse som kan legges direkte på alle typer underlag og kun skal tilsettes vann før bruk. Et støvsugd underlag er tilstrekkelig forbehandling. Det gir inntil 25 prosent besparelse for kundene, og er en liten revolusjon i byggebransjen.

– Samarbeidet med SRM og Økt innovasjonskraft i Glåmdal gir bedrifter i regionen gode muligheter for å utvikle seg. Det er store potensialer å ta ut i forbindelse med nyskaping og forbedringer av eksisterende prosesser . Dette vil være spesielt viktig for innlandets utvikling i forbindelse med de utfordringene som kommer etter reduksjonene i oljesektoren, sier Broen.

Les mer om dette prosjektet hos Mapei AS.