RV2s betydning for Glåmdalsregionen

7sterkeAktuelt

Nye rv 2
På oppdrag fra Glåmdal regionråd har Norsk Institutt for by- og regionforskning (NIBR) utredet RV 2s betyning for Glåmdalsregionen.

I notatet drøftes det hvilke konsekvenser en ny firefelts riksvei fra
Kløfta til Kongsvinger vil ha for Glåmdalsregionen. Særlig blir
konsekvensen av ny vei belyst i forhold til bosetningsutvikling i
regionen.

Last ned notatet her:
pdf Lavere oppløsning 3.64 Mb
pdf Høyere oppløsning 14.13 Mb