Møtte Saab Gripen

7sterke7nyhetene, 7nyhetene februar 2008

7sterke og Kongsvinger
Kunnskapspark inviterte lokalt næringsliv til møte med industrigiganten Saab
Group 4. februar. Det ble et mulighetenes treff.

Svenske Saab Group med sitt jagerfly Gripen er en av
tilbyderne når Norge skal kjøpe 48 nye jagerfly i perioden 2012–2020. Nå har
svenskene vært på sjarmoffensiv i Kongsvingerregionen. Jagerflykontrakten er
verdt flere titalls milliarder kroner, og regjeringen stiller krav om en
omfattende industripakke fra den som får leveransen.

– Det er naturlig at 7sterke fronter et slikt samarbeid
lokalt. Saab-konsernet tok kontakt med NHO, som henviste dem videre til oss,
forteller Werner Melby, daglig leder i Kongsvinger Kunnskapspark og sekretær i
7sterke.

Saab bruker slike møter for å komme i kontakt med
underleverandører og industripartnere som kan produsere komponenter og systemer
til flyene. De har allerede inngått avtaler i 100-millionersklassen med norske
selskaper.

– Stortinget er svært opptatt av gjenkjøpsavtaler og
kompetanseoverføring til norsk industri. Derfor må Saab Group oppsøke mange ulike
miljøer, og vi har mye spennende å vise fram her i Kongsvinger-regionen. Et
poeng er selvfølgelig nærheten til Sverige, påpeker Melby.

I tillegg til et betydelig løft i det norsk-svenske
industrisamarbeidet ønsker Saab å etablere prosjekter med god geografisk
fordeling, ha fokus på små og mellomstore bedrifter og innlede et samarbeid med
norske utdannings- og forskningsinstitusjoner.

Som et neste steg inviterer Saab til et nytt møte i
Kongsvingerregionen, der de ønsker å gå dypere inn på hva de enkelte aktørene
kan tilby.

– Ingenting er avgjort om jagerflyene, men uansett om Saab
får flykontrakten eller ikke, tror jeg dette initiativet kan være med på å gi
åpninger på andre områder, samtidig som vi får synliggjort alle de spennende
aktørene i regionen, sier Werner Melby.