Samarbeid med Raufoss gir resultater

7sterkeUncategorized

Robotsliping av deler i aluminium støpegods til Volvo Penta og Volvo Personvagnar før pulverlakkering hos EDAB.

Samarbeidsprosjektet «Økt innovasjonskraft i Glåmdalsregionen» mellom industrien, 10nye og Raufoss-miljøet har etablert to prosjekter, definert tre til og er i ferd med å jobbe ut enda to. Prosjektene styrker industrien og arbeidsplassene.

7sterkes vekstselskap 10nye går sammen med SINTEF Raufoss Manufacturing og Norwegian Center of Expertice Raufoss for å bidra til økt innovasjon i industrien gjennom samarbeid om innovasjonsprosjekter og kompetanseheving. Raufossmiljøet er kjent som noen av Norges ledende industriutviklere. Prosjektet skal gå over 18 måneder og investere 1,8 millioner kroner. Det er finansiert av industrien selv gjennom RDA-ordningen og Hedmark fylkeskommune.

Syv konkrete initiativ på seks måneder

Etter bare seks måneders drift har prosjektet etablert to prosjekter hos EDAB og gitt tilbud på tre prosjekter, to av dem hos Blowtec. I tillegg samarbeider ØIG med SINTEF Byggforsk om å etablere et FoU-prosjekt hos Mapei, og Spetals Verk har signalisert interesse for et Lean-prosjekt.

ØIG arbeider offensivt og oppsøkende. På sine første seks måneder har prosjektet hatt en eller flere kontakter med omlag 30 bedrifter for å identifisere utfordringer og innovasjonsmuligheter. Det vil med stor sannsynlighet føre til enda flere prosjekter.

Forløser muligheter

– ØIG har satt seg høye mål, og denne starten er slik vi planla. Vi er godt fornøyd med at vi har kommet så godt i gang. Det viser at det er uforløste muligheter for økt innovasjon og konkurransekraft i Glåmdalsindustrien, sier daglig leder Morten Herud i 10nye.

Herud leder styringsgruppen for prosjektet. Prosjektleder er markedsdirektør Tor Giæver i SRM. Prosjektmedarbeidere fra Raufoss-miljøet er Lars Rognås (Innovasjon og prosjektfinansiering), Kjetil Marthinsen (produksjonsteknologi og produksjonslogistikk) og Sverre Gulbrandsen-Dahl (materialteknologi og termomekanisk prosessering).

De beste ressursene i landet

– Gjennom ØIG går vi aktivt ut for å identifisere innovasjonsmuligheter i bedrifter eller klynger av bedrifter og involverer SINTEF Raufoss Manufascturing (SRM) og NCE Raufoss i videreutviklingen av dem. Det betyr at de får bistand fra de beste ressursene i landet til å utvikle og kommersialisere ideer og prosjekter, sier Morten Herud.

Langsiktig virkning

– Vi håper at dette samarbeidet vil ha virkning ut over prosjektperioden ved at det øker kompetansen på utviklings- og forbedringsarbeid hos industrien i regionen. Vi skal bidra til utvikling, innovasjon og kompetansetilgang gjennom prosjekter industrien selv initierer samtidig som bedriftene bygger nettverk gjennom prosessen. Den økte kompetansen kan de bruke til nye utviklingsprosjekt slik at vi får større forskningsaktivitet, innovasjonskraft og produktivitet ut over prosjektperioden, sier prosjektleder Tor Giæver, som har gode erfaringer med denne måten å jobbe på.

Realistiske mål

Gjennom samarbeidet med Raufossmiljøet kan regionen bygge ned barrierer og gjøre det lettere å gå fra idé til utviklingsprosjekt og videre til nye produkter, prosesser og tjenester. Dette kan føre til nye markedsmuligheter. Den gode åpningen med syv konkrete initiativ på seks måneder viser at målene er realistiske, sier Tor Giæver.

 

FAKTA

«Økt innovasjonskraft i Glåmdalsregionen»

De som er med

SINTEF Raufoss Manufacturing, NCE Raufoss og 7sterkes vekstselskap 10nye. Raufossmiljøet er kjent som et av de beste i Norge på industriutvikling.

Formål

Industriutvikling. Prosjektet skal identifisere innovasjonsmuligheter i bedrifter eller klynger av bedrifter og involvere SINTEF Raufoss Manufascturing (SRM) og NCE Raufoss i utviklingen av dem. Også muligheter til finansiering.

Oppstart

Våren 2012. Varighet 18 måneder. Økonomisk ramme: 1,8 millioner kroner.

Målsetting

12 kvalifiserings- og innovasjonsprosjekter i perioden 2012–2013.

NCE Raufoss er det nasjonale kompetansesenteret for lettvektsmaterialer og automatisert produksjon, og har som ambisjon å fylle rollen som det norske senteret for all vareproduserende industri. Mer her.

Eksempler på andre NCE-er: Maritim industri, kreftforsking, akvakultur, nanoteknologi. Mer her.

SINTEF Raufoss Manufacturing (SRM) er FoU-selskapet som er knyttet til NCE Raufoss. De har allerede etablert seg i Glåmdalsregionen som aksjonær i 7sterkes vekstselskap 10nye og samlokalisering med 10nye på SIVA i Kongsvinger. Nå utvider de virksomhetene i vår region. SRM blir ofte kalt toppidrettsenteret for industrien. De er et nasjonalt kompetansesenter for vareproduksjon og bidrar til å skape bærekraftige og effektive løsninger som gir konkurransefordeler for vareproduserende industri i Norge. Det gjør SRM ved å tilføre bedrifter og prosjekter ledende kompetanse på blant annet Lean-verktøy og -metoder, automatisert produksjon, industrialisering, verdikjedestyring og materialteknologi. Mer på manufacturing.no

10nye er 7sterkes vekstselskap som tar opp lærdommen fra vekstsentertida og profesjonaliserer de gode erfaringene fra fire år med 7sterke. 10nye foredler idéer og utvikler industribedrifter – nye og eksisterende, og samarbeider med hele samfunnet for å gi industrien enda bedre rammebetingelser. Med på laget er tunge nasjonale aktører som SIVA og SINTEF Raufoss Manufacturing. Mer her.

7sterke er interesseorganisasjonen og en fellesarena for industrien i Sør-Hedmark. Med 80 sterke bedrifter i 7 kommuner er 7sterke et lokomotiv for utvikling – når alle drar i samme retning. 7sterke gir industrien én stemme som påvirker regional næringsutvikling og politikk og skaper regional attraksjon. Foreningen stimulerer til innovasjon og kompetanseutvikling og markedsfører Sør-Hedmark som industriregion. 7sterke er en viktig alliert for alle som vil vekst og utvikling.