Produksjonsløft for Solør-industrien

7sterke7nyhetene, 7nyhetene februar 2008

De største Solør-bedriftene går
sammen om «Produksjonsløftet»; et nettverk som skal benytte RDA-midlene fra
staten til å øke kompetanse, lønnsomhet og produktivitet hos medlemmene.

– RDA midlene er en kompensasjon
fra staten for bortfallet av differensiert arbeidsgiveravgift i distriktene.
Det er disse midlene vi nå bruker til felles effektiviseringstiltak hos de
største Solør-bedriftene, forteller Ola Rostad.

Han er daglig leder for Tretorget,
som er sekretariat i den lokale styringsgruppa for tildeling av RDA-midler i
Solør. Produksjonsløftet er et nettverk som blant annet skal se på systemer for
å øke kompetansen, bedre produktiviteten og øke lønnsomheten. Formålet er å øke
verdiskapingen ved mer ressurseffektiv produksjon og redusert sjukefravær.

– Det er stort sett
industribedrifter som er aktuelle, og prosjektet går på å bedre lønnsomheten
gjennom ulike tiltak. Bedriftene selv har tatt initiativ til dette. Alle er
preget av den globale konkurransen og har behov for å utnytte maskiner,
kompetanse og mennesker bedre. Vi har leid inn Rolf Johan Sørli som
prosjektleder, og i første omgang går prosjektet i to år, sier Rostad.

Rolf Johan Sørli er også
styremedlem i 7sterke.