Samarbeider med Sverige for å hjelpe industrien

Jannicke7nyhetene

Høsten 2023 starter det treårige prosjektet «Grønn industrivekst», rettet mot små og mellomstore bedrifter innen industri- og næringsvirksomhet i Värmland og Kongsvingerregionen.

Samarbeid over grensen

Prosjektet er et grenseoverskridende samarbeid mellom 7sterke og IUC Stål & Verkstad, som er en industriklynge i Värmland, noe som betyr at prosjektdeltakerne er på begge sider av grensen, og industribedrifter fra både Sverige og Norge vil delta. Prosjektet finansieres av Interreg Sverige-Norge, Region Värmland og Innlandet fylkeskommune.

– Alle prosjektdeltakerne er på plass, og vi har igangsatt arbeidet. Akkurat nå er vi i oppstartsfasen, men vi vil kontakte flere bedrifter og enkeltpersoner for å diskutere deltakelse i prosjektet. Vi ønsker at medlemmene skal føle at prosjektet gir nytte, ved å gi dem riktige verktøy og metodikk for å møte fremtidens utfordringer, sier Helga Helland som er klyngeleder i 7sterke, og prosjektleder på norsk side for «Grønn industrivekst».

Prosjektet er delt inn i fire ulike områder: bærekraft, digitalisering, kvinnelig entreprenørskap og ledelse, og fremtidig kompetanse.

Formålet med prosjektet

Formålet med prosjektet er å skape nytte for bedriftene og sørge for at næringslivet i de to regionene får tilgang til verktøy og kompetanse, som gir dem muligheten til å møte fremtidige utfordringer innen de forskjellige temaene.

Målet er å bidra til økt bærekraftig vekst ved å styrke bedriftenes kompetanse innen bærekraftig produksjon, utvikling av bærekraftige forretningsmodeller og effektiv verdiskaping gjennom digitalisering. Ikke minst ønsker prosjektet å bidra til at industrien rekrutterer og utvikler kompetanse fra hele kompetansebasen, hvilket vil inkludere både menn og kvinner.

– Grenseoverskridende arbeid øker vår felles kompetanse. I samarbeid med IUC Stål & Verkstad har vi de rette forutsetningene for å hjelpe bedrifter med å komme videre i arbeidet med bærekraft og digitalisering, og vi skal utforske løsninger for de to tydelige utfordringene som ligger i fremtidens kompetanse og mangelen på kvinnelige entreprenører og ledere i industrien, sier Helga.