Samarbeidet med Raufoss-miljøet gir konkrete resultater

7sterkeUncategorized

Samarbeidet mellom industrien, 7sterkes vekstselskap 10nye og Sintef Raufoss Manufacturing (SRM) har gitt sju konkrete innovasjonsprosjekter og det forventes at ytterligere fem blir avklart før nyttår. Prosjektene har en ramme på 3,4 millioner kroner.

Målet med samarbeidet har vært å øke innovasjonskraften i industrien i regionen gjennom innovasjonsprosjekter, kompetanseheving, økt forskningsaktivitet og økt produktivitet.

Med bakgrunn av dette ble det utviklet et prosjekt som fikk navnet Økt innovasjonskraft i Glåmdalsregionen (ØIG).
Prosjektet skal identifisere innovasjonsmuligheter i bedrifter eller klynger og involvere SRM og NCE Raufoss i utviklingen av dem. En annen målsetting er å trekke nyetableringer og bedrifter til regionen. Raufossmiljøet er for øvrig Norges ledende kompetansemiljø for vareproduserende industri.

– Siden våren 2012 har det blitt brukt betydelige ressurser for å skape økt aktivitet i regionen på dette området. Hedmark fylkeskommune og industrien selv har stått for finansieringen forklarer markedsdirektør Tor Giæver i SRM.

Han er prosjektleder for ØIG. Prosjektene handler om alt fra prosessinnovasjoner, industrialisering, automasjon, effektivisering og implementering av Lean verktøy og arbeidsmetodikk. I de prosjektene kan det være aktuelt å hente inn BiA-midler fra Forskningsrådet, RFF Innlandet, Skattefunn og Innovasjon Norge.
Blant bedriftene som har gjennomført prosjekter så langt er EDAB, Nortura Samvirkekylling, Maskin AS Feral, Mapei AS, Norske Backer og Sentrum videregående skole på Kongsvinger.

Fabrikksjef Bernt Snapa er godt fornøyd med at Nortura Samvirkekylling er en del av prosjektet  «Økt innovasjonskraft i Glåmdalsregionen».

Fabrikksjef Bernt Snapa er godt fornøyd med at Nortura Samvirkekylling er en del av prosjektet «Økt innovasjonskraft i Glåmdalsregionen».

– Vi jobber med to prosjekter. Det ene går på mer effektiv avfallshåndtering, det andre beskriver transportveger for rene og urene lastbærere mellom rene og urene soner i produksjonen. Vi er i en oppstartfase, og målet er en sikrere og mer effektiv produksjon gjennom blant annet tydeligere kravspesifikasjoner til våre utstyrsleverandører, sier fabrikksjef Bernt Snapa ved Nortura Samvirkekylling i Våler.

Samarbeidet med Raufossmiljøet gir industribedriftene i regionen en ny og viktig mulighet til utvikling. SRM har dedikert seniorressurser inn i prosjektet for å sikre at virksomhetene i Glåmdalsregionen skal få tilgang på den beste kompetansen som er å finne innen sine respektive fagområder.

Sverre Guldbrandsen-Dahl, prosjektleder i ØIG Tor Giæver og daglig leder i 10nye Morten Herud fra et tosiders oppslag i Glåmdalen 12. mars 2012.

Sverre Guldbrandsen-Dahl, prosjektleder i ØIG Tor Giæver og daglig leder i 10nye Morten Herud fra et tosiders oppslag i Glåmdalen 12. mars 2012.

– Tilstedeværelsen til SRM og samarbeidet vi har med dem er viktig for industrien i regionen. Samarbeidet representerer i praksis en verktøykasse som gir gode resultater gjennom økt kompetanse og utvikling Bedriftene som har vært med har vært godt fornøyd og vi håper flere industribedrifter tar kontakt med oss for å se hva vi konkret kan bidra med, sier daglig leder Morten Herud i 10nye.

SRM er samlokalisert med 10nye og 7sterke på SIVA, og har her en av sine to eksterne SINTEF-kontorer i Norge. Til sammen har sju personer fra SRM vært involvert i ØIG-prosjekter.

Eidskog-bedriften EDAB er en av seks lokale bedrifter som har samarbeidsprosjekter med 7sterkes vekstselskap 10nye og Sintef Raufoss Manufacturing.

Eidskog-bedriften EDAB er en av seks lokale bedrifter som har samarbeidsprosjekter med 7sterkes vekstselskap 10nye og Sintef Raufoss Manufacturing.

Les mer om samarbeidet her!

Dette er «Økt innovasjonskraft i Glåmdalsregionen»:
• Et samarbeid mellom Industrien, 7sterkes vekstselskap 10nye og FoU-selskapet SINTEF Raufoss Manufacturing AS
• Skal identifisere innovasjonsmuligheter i bedrifter eller klynger og involvere SRM og NCE Raufoss i utviklingen av dem
• Første del av prosjektet ble startet tidlig på våren 2012 og avsluttes i oktober 2013
• Fram til i dag er det investert cirka 1,8 millioner kroner for å etablere aktiviteter som involverer bedrifter fra alle kommunene i Glåmdalsregionen
• Finansieringen kommer fra industrien selv og Hedmark fylkeskommune