Avtalefestet samhandling med myndighetene

7sterkeAvansert og attraktiv

Anne Huse og Arve Bones, Glåmdal regionråd, Trond Hagerud, leder for NHO Innlandet og 7sterke.
Anne Huse og Arve Bones, Glåmdal regionråd, Trond Hagerud, leder for NHO Innlandet og 7sterke.

Avtalefestet samhandling med myndighetene

Regionrådet i 7sterke-området har inngått en oppsiktsvekkende samhandlingsavtale om vekst og utvikling med kommunene, fylket og NHO.

Dette er en oppsiktsvekkende samarbeidsmodell: fra oktober 2007 har NHO Innlandet observatørstatus i Glåmdal regionråd med tale- og forslagsrett i næringslivssaker. Glåmdal regionråd er et av de første regionrådene som avtalefester et formelt samarbeid med industrien.

Denne Kongsvingermodellen er banebrytende og en samarbeidsform som NHO holder fram som eksempel til etterfølgelse.

Industrien er helt avhengig av et godt samspill med myndigheter og samfunn. Kongsvingermodellen har tydeliggjort industriens målsetting om å skape en attraktiv region i vekst bygd på kompetanse, miljø og livskvalitet.

7sterke mener ganske enkelt at industrien er viktig for Kongsvinger-regionen. Og at regionen er viktig for industrien.

Det viktigste er å se mulighetene

The runner does not need new shoes. The runner needs ambition to win.

Art De Geus, visegeneralsekretær i OECD