Samhandlingsreform for kyllinger

7sterke7nyhetene, 7nyhetene oktober 2011

Nortura Samvirkekylling laget nye samhandlingsarenaer. Det fikk partene i verdikjeden opp av skyttergravene og inn i effektiviserende samtaler. Resultatet er bedre lønnsomhet.

Nortura Samvirkekylling kjøper befruktede egg og klekker ut kyllinger som blir solgt videre til slakterier. De har økt klekkeprosenten og overlevelsesprosenten på kyllinger ved hjelp av bedre kommunikasjon i verdikjeden egg, rugeri, slaktekylling.

– Ved alle avvik opplevde vi en tendens til at leddene i verdikjeden gikk i skyttergravene og skyldte på hverandre. Det var ikke konstruktivt, sa driftssjef Espen Sørlie fra Nortura Samvirkekylling da han presenterte bedriftens egen samhandlingsreform for 7sterke industriforum.

Rugeridager

For rugeeggprodusentene, de som leverer egg til Nortura Samvirkekylling, har bedriften innført Rugeridager.

– Når produsentene, vår kunder, kommer til disse dagene, praktiserer vi stor åpenhet. Vi forteller hva vi er gode til, hva vi ikke er gode til og hva de må hjelpe oss med å forbedre, fortalte Sørlie.

Rugeeggprodusenten tjener på at rugeriet oppnår høyest mulig klekkeprosent, for da oppnår eggprodusenten klekkebonus.

Benchmarking

Nortura Samvirkekylling har også opprettet geografiske produsentforeninger for de som leverer egg til bedriften. Foreningene er en arena for erfaringsutveksling som tidligere ikke fantes.

– Her ser vi blant annet på beste praksis og har opplegg for benchmarking produsentene i mellom, fortalte han.

Kvantifiserbare resultater

Samhandlingen er godt tatt i mot blant både kunder og leverandører.

– Den Har skapt forståelse og tillit. Direkte kommunikasjon og relasjoner har ført til økt effektivitet, sa Espen Sørlie.

Dokumentasjonen taler or seg selv: Dødeligheten første uke er redusert fra 1,3% til 0,8%, og klekkeprosenten har gått opp fra 77% til 82,5%. Regnet om til egg betyr det at Nortura Samvirkekylling kan produsere sine kyllinger med 36,4 millioner egg i stedet for 38,5 millioner.

espen_sorlie_nortura_4.jpg

– Ved å skape arenaer for samhandling og kommunikasjon økte vi Nortura Samvirkekyllings egen effektivitet og lønnsomheten i hele næringskjeden for kylling, fortalte driftssjef Espen Sørlie på 7sterke industriforum..