Sammen om å utvikle næringslivet

7sterkeAktuelt

For å utvikle seg i takt med teknologien møttes 7sterkes bedrifter til workshopen 4S.

Nylig møttes åtte av 7sterkes industribedrifter for å hjelpe hverandre til å løse utfordringer i egen bedrift. Workshopen ble kalt 4S – for større, sterkere, smartere og sammen.

– Spennet i deltakerbedriftene er ganske stort, men vi produserer enten varer eller tjenester. Det skal vi gjøre så effektivt som mulig. Alle er konkurranseutsatt, og må tilegne seg nye metoder og ny teknologi, sier Tor Giæver fra SINTEF Raufoss Manufacturing (SRM).

Giæver, Atle Jensen og Morten Herud fra SRM bidro på samlingen med sin faglige spisskompetanse, for å diskutere tiltak og løsninger på utfordringene sammen med bedriftene og leder av 7sterkes produksjonsnettverk, Jan Roger Broen.

– Formålet er å finne fellesnevnere vi kan utvikle oss på. Med SRM som samarbeidspartner, et toppidrettssenter for vareproduserende industri i Norge, kan vi dra dette mye lenger. Forhåpentligvis kan vi skape noe som vi ikke vet finnes ennå, sier Broen.

– Vi mener at det ligger et potensiale i næringslivet i regionen her. Vi har denne samlingen for å bidra til å øke innovasjonsevnen og lysten til å forske i bedriftene. Ved å få inn ekstern kompetansehjelp kan det bidra til at de utvikler seg, sier Giæver i SRM.

Må henge med i utviklingen
Underveis i workshopen holdt Atle Jensen fra SRM et inspirerende foredrag om fremtidens industri og teknologi.
I foredraget, som heter «Kokte frosker og robotklippere», fortalte han om morgendagens teknologitrender, som vil få stor innflytelse på fremtidens produkter og løsninger – også for næringslivet i vår region.

Budskapet var at det er viktig å følge med og tørre å tenke nytt.

– Digitalisering av produkter og prosesser er her allerede, og noe vi må ta innover oss og bli med på. Hvis vi ikke følger med på utviklingen, så faller vi akterut. Kompetanse er et viktig element. Den må vi utvikle i tråd med teknologien, sier Tor Giæver i SRM.

På workshopen holdt ledere fra Maarud, Sapa Profiler, Mapei, Givas, Geno, Norske Backer, Blowtech Group og Bergene Holm hver sin prestasjon om egen bedrift og utfordringer på kort og lang sikt.

Kan løfte næringslivet
Etter prestasjonene fikk hver bedrift tilbakemelding, før mulig tiltak og fremdrift for å løse utfordringene ble diskutert. Temaet var hvilke endringsprosesser som må starte i dag for å løse morgendagens utfordringer.

– Det er superviktig å dele utfordringene og diskutere med andre. Sitter man der alene, så møter man veggen. Vi trenger både inspirasjon og andre å sparre med. Selv om vi er i veldig forskjellige bransjer er mange av prosessene og utfordringene dønn like. Vi jobber med biologi og levende dyr, men i prinsippet kan dette sammenlignes med andre produksjonslinjer og andre felles elementer, sier Sverre Lang-Ree i Geno.

– Jeg syns dette var veldig interessant. Slike samlinger kan bidra til å løfte næringslivet i Glåmdalsregionen, sier Sten Stolpe i Sapa Profiler.

– Jeg syns opplegget er veldig bra. Det er lærerikt å se hva andre gjør, og hva de får ut det. Vi kan ta med oss det beste fra hverandre, innenfor produksjonsmetoder og effektivisering, sier Erik Bråten i Maarud.

– Det arbeidet vi gjorde i felles workshop skal bli spennende å følge med på videre. Det kom frem flere gode muligheter for et utviklende samarbeid mellom bedriftene og SRM, men også muligheter bedriftene i mellom, sier leder av 7sterkes produksjonsnettverket, Jan Roger Broen.

Workshop 4S