Sett av 19. mars nå!

7sterkeAktuelt

Sparebanken Hedmark, Glåmdalen og 7sterke gjentar suksessen fra i vår og inviterer til en spennende konferanse med temaet: Opp og fram! – Slik får vi det til. Konferansen avholdes på Sentrum videregående skole, Kongsvinger.
Invitasjon og program kommer senere.

Sett av datoen i dag!