SSB samarbeider med 7sterke om kompetanse

7sterke7nyhetene, 7nyhetene mars 2009

– I de kommende årene trenger SSB 20–30 nye medarbeidere årlig med utdanning fra universitet og høgskoler. Den utfordringen vil vi løse i samarbeid med 7sterke, sier personalsjef Heidi Torstensen i SSB.

– God kommunikasjon til Kongsvinger og muligheter for jobb til ektefelle er viktige forutsetninger for å rekruttere nødvendig kompetanse. På begge disse områdene har vi fordeler av å samarbeide med 7sterke, sier Torstensen.

SSB er svært godt kjent for sitt produkt – statistikken – men de har holdt lav profil om seg selv som en moderne og attraktiv kompetansebedrift. Det vil de nå gjøre noe med, og de vil blant annet gjøre det sammen med 7sterke.

Med på 7sterke-aktiviteter

SSB er med i 7sterkes nye traineeordning, og de deltar i HR-nettverket.

– HR-nettverket er viktig for å synliggjøre kompetansebehovet og få til et samarbeid med utdanningsinstitusjonene. For oss kunne det for eksempel være interessant med et studietilbud i tallbehandling.

– Trainee-ordningen er vi svært positive til, fordi vi tror slike ordninger fungerer bedre i et nettverk hvor kandidatene kan oppleve flere arbeidsplasser, sier Torstensen.

Bredt spekter av kompetanse

SSB trenger et bredt spekter av akademisk kompetanse som, for eksempel samfunnsvitere, økonomer, agronomer, miljøkandidater og eksperter på IT og statistikk.

SSB på Kongsvinger har 410 medarbeidere. Virksomhetens profil som kompetansebedrift er styrket de senere årene, og behovet for høyt utdannet arbeidskraft vil stige. En stor andel av SSBs ansatte vil innen et tidsrom på ti år nå pensjonsalder.