SSB med i 7sterkes rekrutteringssatsing

7sterke7nyhetene, 7nyhetene november 2008

Statistisk sentralbyrå samarbeider aktivt med 7sterke i satsingen på å rekruttere kompetansepersoner til Kongsvingerregionen.

– Vi er med i 7sterkes HR-nettverk og har også gått med i Trainee Innlandet. Det er viktig for oss å samarbeide med næringslivet om rekruttering, forteller Yngve Bergström i SSB på Kongsvinger.

Statistisk sentralbyrå er en kompetansebedrift som beskriver utviklingen i alle deler av det norske samfunnet. Derfor rekrutterer de alle typer akademisk arbeidskraft fra jurister til ingeniører. De trenger også økonomer, samfunnsvitere, statistikere og IT-folk.

SSB på Kongsvinger har 386 ansatte og lager blant annet Norges offisielle statistikk om befolkning, utdanning, samferdsel, inntekt og lønn og primærnæringer. SSBs Bedriftsregister ligger her, og Kongsvinger har ansvaret for SSBs publisering og nettsider og utviklingen av IT-systemene for drift og datafangst.

Kontakt gjerne Yngve Bergström for mer informasjon.