Statusrapport Juni 2013 – 10nye oppnår resultater

7sterkeUncategorized

Etter 20 måneder har 7sterkes vekstselskap 10nye:

• fem samarbeidsavtaler med vekstbedrifter
• prosjektlederansvar for tre kompetanse- og industriutviklingsprosjekter
• fast stab med daglig leder og erfaren industri-rådgiver
• vekstmiljø på SIVA der SINTEF Raufoss Manufacturing, Norwaylocks, Lobster Trailers, Gandalf og Envisor er samlokalisert med 10nye og 7sterke

faksimile

10nye ble etablert som 7sterkes vekstselskap 25. august 2011.

Navnet 10nye viser selskapets ambisiøse og konkrete målsetting: å bidra til å utvikle 10 bærekraftige bedrifter på nasjonalt eller internasjonalt nivå i løpet av prosjektperioden på fem år. Bedriftene kan enten være nye eller en utvikling av eksisterende.

Eiere er industrien selv

10nye er forankret i industrien. Initiativet, eierne og kapitalen kommer fra næringen. I 10nye samarbeider industrien for å skape økt verdiskaping og flere arbeidsplasser i nye og eksisterende bedrifter.

Gjennom 10nye engasjerer de nasjonale vekstmotorene SINTEF Raufoss Manufacturing (SRM) og SIVA seg i regionen, SRM for første gang, SIVA som et gledelig gjensyn. Begge er eiere sammen med seks av regionens egne industriselskaper. Viktige samarbeidspartnere og bidragsytere er i tillegg Kongsvinger kommune, Hedmark fylkeskommune og Innovasjon Norge.

Aksjefordelingen

7sterke 51,3 %
SIVA 25,6 %
SINTEF Raufoss Manufacturing AS 5,1 %
Gera Technology AS 5,1 %
Hydro Aluminium Profiler AS 2,6 %
Berggren AS 2,6 %
Søderhamn Eriksson AS 2,6 %
Mapei AS 2,6 %
Maarud AS 2,6 %

 

Dette tilbyr 10nye

10nye tilbyr profesjonell bistand til etablering og videreutvikling, både til gründere og eksisterende bedrifter. Mange av disse tjenestene er subsidierte.

Eksempler på bistand er:

 • forretnings- og markedsplaner
 • produkt- og prosessutviklng
 • organisasjonsutvikling, bemanning og rekruttering
 • søknadsprosesser og finansieringsbistand
 • styremedlemmer
 • eierskap fra 10nye

10nye er navet i et omfattende nettverk der bedriftene får tilgang til kompetanse som fremmer bedriftenes kompetanse og utviklingsmuligheter. Nettverket inkluderer tunge nasjonale aktører som SIVA og SINTEF Raufoss Manufacturing.

I Kongsvinger-regionen er det 10nye som administrerer SIVAs inkubator-program og godkjenner kandidatbedrifter. Inkubasjon er et kraftig vekstverktøy som er brukt med stort hell i andre deler av landet. Samarbeidet strekker seg over flere år.

10nyes målgruppe er alle bedrifter som er en del av industriens verdikjede, som vareprodusent, underleverandør eller logistikkfirma. Bedriftene trenger ikke å være medlem i 7sterke.

Tre viktige utviklingsprosjekt

10nye leder tre prosjekter som forbedrer industriens rammevilkår i regionen:

 • Profilering av industrien i Sør-Hedmark – for Lokal styringsgruppe for RDA-midler i Sør-Hedmark (SNUS)
 • Økt innovasjonskraft i Glåmdalsregionen – sammen med SINTEF Raufoss Manufacturing og NCE Raufoss
 • Oppgradering av SIVA industriområde i Kongsvinger

Fem vekstbedrifter på plass

Per juni 2013 har 10nye samarbeidsavtale med fem vekstbedrifter.

Elmico AS: Systemhus for herdeplast. 10nye har bidratt i arbeidet med strategi og forretningsplan, økt egenkapital, økonomistyring med nye rutiner for regnskap, oppfølging og søknader til IN og RFF i forbindelse med prosjekter.

Lobster Trailers: Utvikling, design, montering og salg av bilhengere til livsstilsmarkedet  i Skandinavia og Europa. Eiere: Gründer P.A. Ødegård, familieselskapene til Gerhard Heiberg og J. P. Heyerdahl. 10nye har blant annet bidratt med søknad til Innovasjon Norge, vært rådgiver under etableringen, kartlagt mulige samarbeidspartene, arbeidet med typegodkjenning, og tilrettelagt for å finne produksjonslokaler. Lobster har kontorlokaler sammen med 10nye på SIVA, Kongsvinger.

Daglig leder Eddie Rundgren i Norwaylocks

Norwaylocks AS: Utvikling og salg av ny, patentert låsteknologi med høyere sikkerhet enn det som er på markedet i dag. Målet er å bli en internasjonal bedrift. 10nye har bidratt med bedriftsrådgivning. Norway Locks er samlokalisert med 10nye.

Feral Maskin AS: Komponentleverandør til skip, offshore, vannkraft og industri og leverandør av kundetilpassede hydraulikk-systemer og kjølevannsteknologi. Feral Maskin ble etablert i 1954 i Oslo. I 2011 ble det kjøpt opp og flyttet til Eidskog. 10 nye bidrar i utviklingen av strategi og forretningsplan.

Rønning Treski AS: Landets eneste treskiprodusent med sammenhengende drift fra 1936. Bedriften har potensial for å utvikle både produkter og marked nasjonalt og internasjonalt. 10 nye har vært engasjert i utformingen av ny visjon/forretningside, og har utarbeidet produktkalkyle og forretningsplan i samarbeid med Magnor Næringshage.

Fram til juni 2013 har 10nye vurdert i alt 16 bedrifter/idéer/prosjekter med dette resultatet:

vekstbedrifter med samarbeidsavtale  5
samlokalisering med 10nye  3
etablering av produksjon på SIVA, Kongsvinger  1
potensielle samarbeidsbedrifter under vurdering  2
prosjekter  5

Industrivekstmiljø på SIVA

10nyes lokaler på SIVA er i ferd med å utvikle seg til et industrivekstmiljø, slik intensjon har vært. SINTEF Raufoss Manufacturing har avdelingskontor her, to gründerbedrifter, Lobster Trailers og Norwaylocks, har kommet til, rådgivingsselskapet Envisor har flyttet inn og kommunikasjonsbyrået Gandalf har faste kontordager. For gründerne betyr dette et miljø som tilfører dem kompetanse på forretningsutvikling og strategi, teknologi, miljø og markedskommunikasjon.

Relasjonsbygging

Godt samarbeid og gode relasjoner til bedrifter, hjelpemiddelapparat og finansinstitusjoner er helt nødvendig for 10nye. På 20 måneder har 10nye hatt 65  møter med bedrifter i regionen for å markedsføre sine og 7sterkes tjenester og aktiviteter.

10nye har presentert seg i flere sammenhenger i og utenfor regionen.

Daglig leder Morten Herud i 10nye er valgt inn i styret for Sparebanken Hedmark, og rådgiver Helge M. Sæthershagen er med i styret i NHO Innlandet.

Samarbeid

10nye har et godt samarbeid med andre næringsaktører.

Vellykket pressearbeid

Etableringen av 10nye i august 2011 var toppsak på regjeringen.no. Media, både NRK, lokalmedia og fagpresse, har vist stor og positiv interesse for vekstselskapet.

Sammen med 7sterke har 10nye arbeidet bevisst og systematisk med sine pressekontakter og formidlet nyheter om seg selv, om enkeltselskaper og om industrien generelt (et ledd i arbeidet med prosjektet Profilering av industrien i Sør-Hedmark,). Arbeidet har ført til en rekke oppslag, alle med positiv vinkel og med høyt presisjonsnivå.

To nye ressurspersoner

10nye har ansatt den svært erfarne industrimannen Helge Messelt Sæthershagen som rådgiver. Sæthershagen har toppledererfaring fra store, internasjonale selskaper, samtidig som han har lokal forankring. Som rådgiver for 10nye skal han identifisere forretningsidéer og være rådgiver for både nye og eksisterende bedrifter. Han skal også være en industriambassadør som profilerer industrien i regionen og arbeider for gode rammevilkår.

I tillegg vil 10nye bruke Even Wiger som prosjektmedarbeider. Wiger har nesten 20 års industrierfaring fra Kongsvinger, han fikk rally-VM til Norge og ble headhuntet som miljørådgiver til det internasjonale bilsportforbundet (FIA) i Paris.

Prosjektarbeid

Profilering av industrien i Sør-Hedmark

10nye driver prosjektet på oppdrag av Lokal styrings-gruppe for RDA-midler i Sør-Hedmark (SNUS) og 7sterke. I perioden har prosjektet gjennomført disse aktivitetene:

 • produksjon og utsendelse av nyhetsbrev
 • utarbeidelse av presseartikler og notater
 • oppdatering av 7sterke og 10nyes hjemmesider og multimediepresentasjonen om industrien i regionen
 • arbeid med mediekontakt som har ført til en rekke gode oppslag om industrien i regionen og lokale bedrifter
 • utarbeidelse av presentasjonsmateriell om industrien i Sør-Hedmark. Materiellet er stilt til rådighet for alle bedrifter som ønsker å profilere Glåmdalsregionen som industriregion og vise nytten av RDA-midlene.

Økt innovasjonskraft i Glåmdalsregionen (ØIG)

Prosjektet som ble etablert i mars 2012, er et samarbeid mellom industrien i regionen, SINTEF Raufoss -Manufacturing og NCE Raufoss. Disse to landsledende innovasjonsmiljøene skal støtte regionen i arbeidet med utvikling, økt innovasjon og etablering av bedrifter. Prosjektet skal gå over 18 måneder og investere 1,8 -millioner kroner. Finansieringen kommer fra industrien selv gjennom RDA-ordningen og Hedmark fylkes-kommune. Prosjektet skal identifisere innovasjons-muligheter i bedrifter eller klynger av bedrifter og involvere SINTEF Raufoss Manufacturing (SRM) og NCE Raufoss i utviklingen av dem. 10nye er prosjektansvarlig. Prosjektleder er markedsdirektør Tor Giæver i SINTEF Raufoss Manufacturing.

Prosjektet har etablert to prosjekter hos EDAB og gitt tilbud på tre prosjekter, to av dem hos Blowtec. I tillegg samarbeider ØIG med SINTEF Byggforsk om å etablere et FoU-prosjekt hos Mapei, og Spetals Verk har signalisert interesse for et Lean-prosjekt.

Oppgradering av SIVA-området i Kongsvinger

I samarbeid med SIVA, Kongsvinger kommune og bedriftene på SIVA industriområde arbeider 10nye med en oppgradering av uteområdene. Formålet er å gjøre omgivelsene og bygningene mer representative og attraktive for tilflytting. Arbeidet startet i juni 2012 og fortsetter i 2013.