Statusrapport for 2014 – 10nye fortsetter å levere

7sterkeUncategorized

Seks samarbeidavtaler med vekstbedrifter, sju innovasjonsprosjekter gjennom Økt innovasjonskraft, vurdert 27 bedrifter/idéer/prosjekter og ansvar for prosjektet profilering av industrien i Sør-Hedmark. Det har vært et travelt år for 7sterkes vekstselskap 10nye.

10nye er 7sterkes vekstselskap og skal bidra til effektiv oppstart av nye industribedrifter og utvikling av eksisterende industribedrifter i regionen. Denne rapporten oppsummerer virksomheten i 10nye siden forrige rapport ble lagt frem i juni 2013.

Etter drøyt 2,5 års drift har 7sterkes vekstselskap 10nye:

 • inngått seks samarbeidsavtaler med vekstbedrifter
 • bidratt til sju innovasjonsprosjekter gjennom Økt innovasjonskraft i Glåmdalsregionenbidratt til utforming og etablering av et inkubatorfond i regi av Sparebanken Hedmark
 • vurdert i alt 28 bedrifter/idéer/prosjekter
 • hatt ansvar for prosjektet profilering av industrien i Sør-Hedmarkvært et «nav» for 7sterkes industrisamarbeid og bidratt i nettverkenes aktiviteter og representert 7sterke i ulike sammenhenger

7sterkes vekstselskap 10nye AS blir 7sterke AS

For å stå sterkere, utnytte ressursene bedre og være tydeligere utad av hvem vi er vil 7sterkes vekstselskap 10nye AS blir 7sterke AS: én stemme – ett kontaktpunkt og bedre kommunikasjon med én avsender. Hovedmålsettingen er å bedre ivareta de overordnede målene for 7sterke og 10 Nye AS. I tillegg ønsker vi å styrke merkevaren 7sterke.

Sammenslåingen trer i kraft fra juni 2014.

Status for inkubatorbedriftene

Frem til juni 2014 har 10nye vurdert i alt 27 bedrifter/idéer/prosjekter med følgende resultat:

 • 6 vekstbedrifter – inkubatorbedrifter
 • 2 samlokalisering med 10nye
 • 1 etablering av produksjon på SIVA, Kongsvinger
 • 5 andre prosjekter

Samarbeidet og oppfølging av de seks inkubatorbedriftene skjer kontinuerlig.

Elmico AS

Elisabet Norderup Michelson i Elmico

Elisabet Norderup Michelson i Elmico

Systemhus for herdeplast på Galterud. Elmicos innovative herdeplastprodukter er utviklet for å tåle røffe forhold. De kan brukes på industrigulv, p-hus, skipsdekk, bruer, kaier, demninger og tankanlegg. Elmico utvikler seg videre og har ansatt to personer det siste året.

10nye har bidratt i arbeidet med ny strategi og forretningsplan, egenkapital, økonomistyring og oppfølging og søknader til Innovasjon Norge og Regionalt Forskningsfond. 10nye er representert i Elmicos styre.


 

Lobster Trailers AS

Lobster2014_FrodePhoto_MG_9173

Norskutviklet biltilhengere med fokus på design og funksjonalitet. Selskapet har fått mye oppmerksomhet det siste året og har ansatt fire personer siden i fjor. Lobster Trailers har frem til nå utviklet en tilhenger som heter GP 20 og GP 25, og som eneste leverandør i Norge har de også utviklet en Hard Top av aluminium. Denne har fått svært god mottagelse i markedet. På listen over nye produkter som utvikles parallelt er det både en GP 37 (for Snøscooter og ATV), en Cargohenger og båthengere.

10nye har bidratt med finansiell veiledning, samt utvikling og implementering av ledelses- og styringsverktøy for montasjeavdelingen på Kongsvinger. 10nye har tidligere bistått med typegodkjenninger og sertifisering av produksjonsprosessen.


 

Norway Locks AS

eddie_rundgren_norway_locks_2012_foto_svein_johansen

Utvikling og salg av ny, patentert låsteknologi med høyere sikkerhet enn det som er på markedet i dag. Norway Locks er samlokalisert med 10nye på SIVA.

10nye har bidratt med generell bedriftsrådgivning.


 

Feral Maskin AS

Martin Torstensson, Ulf Eriksson og Lasse Liheim ved siden av servosylinderen som ble levert til Svorka kraftverk i oktober. Ved hjelp av SINTEF Raufoss Manufacturing og prosjektet Økt innovasjonskraft i Glåmdalsregionen gikk Feral AS simulert stresstester som sparte dem for verdifull tid.

Komponentleverandør til skip, offshore og industri og leverandør av kundetilpassede hydraulikksystemer og kjølevannsteknologi.

10 nye bidrar i utviklingen av strategi og utviklingsplaner. Gjennom 10nye fikk de eksperthjelp fra SINTEF Raufoss Manufacturing og prosjektet Økt innovasjonskraft i Glåmdalsregionen for å utvikle en servosylinder til Svorka kraftverk. 10nye samarbeider med Magnor næringshage om den praktiske gjennomføringen av selskapets utviklingsplaner.


 

Rønning Treski AS

Rønning Skis nye nettside

Landets eneste treskiprodusent, med sammenhengende drift siden 1936. Bedriften har potensial for å utvikle både produkter og marked.

10nye har i løpet av året bidratt til en ny kommunikasjonsplattform, inkludert nettbutikk med betalingsløsning. Markedsundersøkelse i USA er gjennomført i regi av IN N.Y. Rønning Ski setter i gang prosjekt «Trekjerne» med Sintef i juni. 10nye er løpende engasjert i utforming av forretningsplan og utviklingsplaner.


 

Tag#Design AS

tag-your-shoes

Ny inkubatorbedrift. TAG#Design er bygget rundt to pilarer; sosialt entreprenørskap og sosiale medier. TAG#Design vil produsere og selge designprodukter via nettet, og starter med egendesignede sko. Entreprenørene er et ungt team med kompetanse fra markedsføring og design. I tillegg har de fått med seg eierne av Klubben AS på Flisa på eiersiden.

10nye har bidratt med bedriftsrådgivning i en viktig oppstartfase. Tag Design har fått støtte av Innovasjon Norge.


 

7sterkes vekstselskap 10nye AS blir 7sterke AS

For å stå sterkere, utnytte ressursene bedre og være tydeligere utad på hvem vi er, vil 7sterkes vekstselskap 10nye AS blir 7sterke AS: én stemme – ett kontaktpunkt og bedre kommunikasjon med én avsender. Hovedmålsettingen er å bedre ivareta de overordnede målene for 7sterke og 10 Nye AS. I tillegg ønsker vi å styrke merkevaren 7sterke. Sammenslåingen trer i kraft fra juni 2014.

 

Samarbeidet med SINTEF Raufoss Manufacturing videreføres i prosjektet «Økt innovasjonskraft»

I løpet av 2013 økte antallet innovasjonsprosjekter med fem, og det er i dag totalt satt i gang sju innovasjonsprosjekter gjennom Økt innovasjonskraft i Glåmdalsregionen. Nå viderefører 10nye og SINTEF Raufoss Manufacturing prosjektet ut 2015. Det nye prosjektet har en ramme på 1,3 millioner kroner, finansiert av RDA-ordningen og Hedmark Fylkeskommune.

Gjennom prosjektet kan bedriftene få høykompetente tjenester i prosjektledelse, materialteknologi, produksjonsteknologi, produkt- og produksjonsutvikling (LEAN mm), verkstedtjenester og materialtesting.

Det er satt et mål om minst 5 nye innovasjonsprosjekter i perioden.

 

Profilering av industrien i Sør-Hedmark

Rønning Treki i D2Sammen med 7sterke har 10nye arbeidet med profilering av industrien og formidlet nyheter om aktiviteter i 7sterke, enkeltselskaper og om industrien generelt.

Vi har gjennomført disse aktivitetene:

 • produksjon og distribusjon av nyhetsbrev, presseartikler og notater
 • foredrag og møter for å profilere industrien og mulighetene i regionen
 • oppdatering av 7sterke og 10nyes hjemmesider og multimediepresentasjonen om industrien i regionen
 • mediekontakt som har ført til flere positive oppslag om industrien og lokale bedrifter, blant annet i Dagens Næringslivs magasin D2

Nytt inkubatorfond

Sparebanken Hedmark har opprettet et eget inkubatorfond på fem millioner kroner for å øke tilgangen på risikokapital i bankens markedsområde. Midlene skal prioriteres bedrifter i tidlig fase.10nye har bidratt i utforming og etablering av inkubatorfondet.