Store negative konsekvenser av rv 2-forsinkelse

7sterke7nyhetene, 7nyhetene juni 2008

Forsinkelsene og uvissheten rundt ferdigstillelsen av rv 2 kan føre til lavere investeringer i industrien og dårligere rekruttering til Kongsvingerregionen. – Uholdbart mener 7sterke-leder Trond Hagerud.

– Nyheten om at neste rv 2-etappe (Kongsvinger–Slomarka) tidligst er klar i 2012, og at hele strekningen ikke er på plass før på 2020-tallet, er uholdbart for industrien i Kongsvingerregionen, sier 7sterke-leder Trond Hagerud.

Registrering av kulturminner har forsinket oppstarten på rv 2-etappen Kongsvinger–Slomarka med ett år, og i det nye forslaget til Nasjonal Transportplan for 2010–2019 er det ikke penger nok til å bygge de to siste etappene fra Nybakk til Slomarka.

– Dette vil innebære at regionenes desidert viktigste veiforbindelse vil ha en strekning med firefelts motorvei og bompenger i hver ende fra 2012 og ti år framover. I mellom disse blir det gode tre mil preget av 40, 50 og 60-soner, fartsdumper, rundkjøringer og lange strekninger der det er umulig å kjøre forbi. Det er ille i dag, og trafikken øker sterkt år for år. Dagens planer gjør at vi må leve med denne situasjonen i over 10 år. Det er helt uakseptabelt, sier Hagerud.

Nyheten er en skikkelig blåmandag for alle som jobber for en positiv utvikling i Kongsvingerregionen.

– Det kan bli svært vanskelig å få våre eiere til å investere i regionen. Samtidig innebærer det betydelige rekrutteringsproblemer, som igjen vil svekke industriens konkurranseevne, sier Hagerud.

Han er svært fornøyd med at både politikere og næringsliv i regionen står sammen bak et krav om ferdigstillelse av veien senest i 2015.

– Nå må vi intensivere dette arbeidet, og sørge for at andre finansieringsformer som OPS (Offentlig Privat Samarbeid) eller prosjektfinansiering kommer på dagsorden, sier 7sterke-leder Trond Hagerud.

pdf Les 7sterkes høringsuttalelse om rv 2 her.

Fakta om rv 2

  • rv 2 er en av landets viktigste mellomriksveier mot Sverige, og en del av ”det nordiske triangelet”. Veien har stor betydning for næringslivet og arbeidspendling i Kongsvingerregionen.
  • rv 2 er en av de mest trafikkerte veiene i Innlandet. Årsdøgnstrafikk (ÅDT) ved Strøm kirke i Sør Odal i 2007 var 8 940, og ved Kongsvinger (Rasta øvre) ca 12 000.
  • Det er sterk vekst i trafikken på veien. I perioden 2002–2007 økte lastebiltransporten med 34% ved Strøm kirke og 56% ved Morokulien.
  • rv 2 har en standard som er under dagens krav, bl.a. med en del randbebyggelse og mangel på lokalvei. Dette fører til store miljøbelastninger, ulykker og dårlig fremkommelighet
  • rv 2 er sterkt ulykkesbelastet. I perioden 1996 til 2006 er mer enn 54 personer drept eller alvorlig skadd. Mange av ulykkene kan relateres til veistandarden, med møteulykker, kollisjoner i forbindelse med avkjørsler og T-kryss og utforkjøringer.

Kilde: Statens vegvesen