Strategisk kompetanseutvikling

7sterke7nyhetene, 7nyhetene desember 2011, Aktuelt

7sterke HR-nettverk inviterer til gratis nettverksmøte onsdag 4. november på Sentrum Videregående skole. Vi har fått høgskolelektor Stig Holen til å ta for seg strategisk kompetanseutvikling, og vil etterpå bruke tid til erfaringsutveksling.

– Det er viktig at en organisasjon vet hva den lever av, hva kjernekompetansen er og hva de er best på. Ut i fra det kan den kartlegge hvilken kompetanse den trenger for å nå målene sine, forklarer høgskolelektor Stig Holen ved Høgskolen i Hedmark.

Han har lang erfaring med strategisk kompetanseutvikling hos noen av Norges største organisasjoner innen helsesektoren, oljesektoren, forsvaret, industri og tjenesteytende næring. Han tar turen til hjembyen for å dele av sine erfaringer.

– Det kan finnes kompetanse som ikke blir mobilisert godt nok i en organisasjon. Det er sløsing med ressurser. God personalledelse handler om å hente ut det fulle potensialet i medarbeiderne dine, slik at du når dine strategiske mål.

I tillegg til hans foredrag vil du få høre litt om hvordan Forestia har sørget for å ha riktig kompetanse i sin organisasjon, samt hvordan de jobber med sin strategiske kompetanseutvikling.

Tid: Onsdag 4. november kl 09:00–11:00
Sted: Sentrum videregående skole i Kongsvinger, Auditorie 2

Agenda:
08:30–09:00 Registrering og mingling med morgenkaffe
09:00–09:15 Velkommen og kort status v/Erik W. Thomassen, leder 7sterke HR-nettverk
09:15–10:15 Strategisk kompetanseutvikling v/Stig Holen, høgskolelektor Høgskolen i Hedmark
10:15–11:00 Utveksling av erfaringer og diskusjon om HR-nettverkets fremtid
11:00–11:30 Enkel lunsj

Arrangementet er gratis. Påmelding på e-post erikw@tretorget.no innen 2. november.

Lærlinger hos Forestia. Foto: Olav Arne Bjerkelund/Hedmark Fylkeskommune

Lærlinger hos Forestia. Foto: Olav Arne Bjerkelund/Hedmark Fylkeskommune