Tar ansvar for å utdanne folk til fremtidens jobber

Jannicke7nyhetene

Det er stor etterspørsel etter faglærte til industrien. Eskoleia AS sørger for å utdanne flere faglærte, i samarbeid med flere bedrifter i Kongsvingerregionen.

Kongsvingerbedriften Eskoleia er en bedrift med lang historie og virksomheteter innen flere områder. De er en del av industriklyngen 7sterke, og er en godkjent lærebedrift i 15 fag. De siste årene har de hatt stor suksess med å samarbeide med andre bedrifter i regionen om opplæring.

– Eskoleia har god erfaring med å hospitere lærlinger til andre bedrifter, og dette har vært en positiv opplevelse både for bedriftene og lærlingene. Lærlingene får et større nettverk og mer variert arbeidshverdag, og de får ta del i forskjellige bedriftskulturer, sier Jannicke Stenberg Mykkestue, markedssjef i Eskoleia.

Regionen har mye industri, og et stadig større behov for kvalifiserte arbeidere. Ved å sørge for å utdanne flere fagarbeidere, bidrar Eskoleia til å sikre arbeidskraft for fremtiden.

– For bedriftene er dette også bra fordi de på sikt vil kunne få flere fagutdannede arbeidstakere å velge mellom. Det er også positivt for bedriftskulturen å ha unge mennesker i organisasjonene. I praksis fungerer det slik at Eskoleia tegner lærekontrakten med lærlingen, og bedriftene de hospiterer hos har opplæringsansvaret. Det er ingen kostnader for bedriftene de hospiterer i, sier hun.

Les mer om Eskoleia her

Ville ha en annen hverdag

En av de som har vært lærling gjennom Eskoleia er Sandra Melsåsen Hansen. Hun gikk service og samferdeslsfag på videregående, og hadde opprinnelig lyst til å bli politi.

– På utplasseringen i andreklasse fikk jeg smaken for økonomi, og fant ut at jeg ville ha en kontorjobb i stedet, sier hun.

Sandra ønsket seg en annen hverdag enn å bare sitte på skolebenken. Dermed gikk hun ut i lære i kontor- og administrasjonsfaget hos Eskoleia.

– Man lærer mye mer av hvordan ting fungerer når man gjør det i praksis enn når man bare lærer det teoretisk, sier hun.

For å få en så omfattende fagutdanning som mulig, har hun i tillegg til læretiden i Eskoleia vært utplassert hos Schütz Nordic.

– Der fikk jeg mer økonomi, men også innblikk i logistikkbiten, sier hun.

Sandra var utplassert hos Mona Øien i Schütz Nordic.

Mona Øien hos Schütz Nordic forteller at de har god erfaring med utveksling og samarbeid om lærlinger. Det gir bedriften mulighet både til å fylle på med kompetanse hos egne lærlinger der de selv ikke har tilstrekkelige ressurser, men også bli kjent med kandidater som kan bli fremtidige medarbeidere.

– Vår bedrift ønsker å bidra til å utdanne fagarbeidere. Vi har i likhet med mange bedrifter behov for kvalifiserte medarbeidere i nær fremtid, sier hun.

Ren ekstern lærling

Jonas trives med å være lærling i logistikkfaget.

Eskoleia har flere ulike avtaler som sikrer den beste opplæringen for lærlingene. Jonas Østereng tar fagbrev i logistikkfaget, og selv om han er lærling gjennom Eskoleia, er han ute i arbeid hos andre bedrifter. Siden august har han vært hos Elcare Nordic, og til høsten skal han jobbe hos Mapei i hjemkommunen Nord-Odal.

– Jeg gjør litt av hvert og får lære litt om det meste av ulike logistikkoppgaver. Det trives jeg godt med, sier Jonas.

Ronny Solvang hos Elcare Nordic har bare lovord å si om opplegget med Jonas i lære.

– Vi har hatt en veldig positiv opplevelse med å ha Jonas her i praksis. Det har gitt oss både ny læring, og en ressurs da han har bidratt positivt både jobbmessig og sosialt. Det at Eskoleia har hatt det faglige ansvaret og fulgt opp lærlingen gjør at vi har kunnet fokusere på det praktiske og den konkrete opplæringen, sier Solvang.