Dansk besøk hos Eskoleia og Rescon Mapei

7sterke7nyhetene, 7nyhetene november 2008

Hedmark fylkeskommune plukket ut 7sterke-bedriftene Eskoleia og Rescon Mapei til å ta i mot fire rådgivere fra Tech College Aalborg. Den danske skolen besøkte Norge for å se hvordan vi arbeider med fag- og yrkesopplæring.

Tech College Aalborg besøkte Norge fra 20.–24. oktober for å lære om fag- og yrkesopplæring, arbeidet med internasjonalisering gjennom Internasjonalt Servicekontor og veiledningstjenesten i norsk skole.

– Vi fikk en henvendelse fra Inger Masdal ved avdeling for fag- og yrkesopplæring i Hedmark fylkeskommune. Hun ønsket at vi skulle ta i mot fire rådgiverer fra Tech College Aalborg og orientere om hvordan vi arbeider med fag- og yrkesopplæring i Norge, med praktiske eksempler fra egen bedrift, forteller administrerende direktør Terje Nyland i Eskoleia.

Hos Eskoleia var Terje Nyland og personalutviklingssjef Per Jonny Hanssen vertskap for danskene. Med i følget var også Flemming Rostgaard og Inger Masdal fra fylkeskommunen.

– Vi gjennomgikk blant annet strukturen for videregående opplæring i Norge. Per Jonny Hanssen fortalte hvordan attføring bidrar sterkt i yrkeskvalifisering og hvordan Eskoleia har lærlinger på disse tiltakene, forteller Nyland.

Presentasjonen ble avsluttet med en oppsummering av NOU 2008:18 ”Fagopplæring for framtida”, som ble overlevert kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell i midten av oktober.

Hos Rescon Mapei var personalsjef, Berit Sætre vertskap for besøket

Kompetanse er et viktig og prioritert lederansvar hos Rescon Mapei, og bedriften har sin egen Rescon Mapei-skole. Skolen utvikler ansatte og kunders kompetanse og samarbeider nært med skoleverket.

Rescon Mapei har også i sin strategi at det til enhver tid skal være lærlinger i bedriften, og besøket ble avsluttet med en samtale med dem.

besok.jpg
7sterke-bedrifter ble plukket ut til å vise en delegasjon fra Tech College Aalborg hvordan næringslivet i Norge samarbeider med skolen. Her fra besøket på Eskoleia. Fra venstre Terje Nyland, adm. direktør Eskoleia, Birgitte Jensen, studievejleder Bygge- og Anlægsskolen, Construction College Aalborg, Flemming Rostgaard, avd. for fag- og yrkesopplæring Hedmark fylkeskommune, Inger Masdal, avd. for fag- og yrkesopplæring Hedmark fylkeskommune, Bent Skovgaard, vejleder, UU-Aalborg (Ungdommens Uddannelsesvejledning), Per Johnny Hansen, personalutviklingssjef Eskoleia (delvis skjult), Steen Borup Jensen, praktikpladskoordinator Bygge- og Anlægsskolen, Construction College Aalborg, Niels Mozart, tømrerfaglærer/globaliseringsagent Bygge- og Anlægsskolen, Construction College Aalborg (koordinator for gruppen).