7sterke med tiltak mot frafall i videregående

7sterkeAktuelt

Sammen med NAV Kongsvinger setter 7sterke inn et nytt tiltak for å hjelpe ungdom som ikke har fullført videregående skole. Gjennom prosjektet Ny start! Dobbel innsats – Tidobbelt utbytte får ungdom tilbud om praksisplasser i industrien med spesialutdannede veiledere. Bedrifter kan melde seg på prosjektet fram til 22. august.

7sterke og NAV Kongsvinger har inngått samarbeid om arbeidspraksis for ungdom i alderen 16 til 25 år. Som et ledd i prosjektet vil førstelinjeledere i industrien få særskilt ledertrening for å kunne veilede ungdommene best mulig. Bedriftene har frist til 22. august for å melde seg på prosjektet. Interesserte kan melde seg på eller få mer informasjon her.

Til beste for alle

Prosjektnavnet – Ny start! Dobbel innsats – Tidobbelt utbytte – spiller på at både ungdommene og førstelinjelederne må gjøre en innsats, og at avkastningen er stor for begge parter: Ungdommene kvalifiserer seg til gode jobber, og industrien får fagarbeidere som de har stort behov for. Prosjektet har allerede vakt oppmerksomhet i media.

Hjelper drop-outs

Ungdom er prioritert i NAV Hedmarks strategiplan for 2011–2015, og særlig er det viktig å hjelpe dem som har droppet ut av videregående. NAV-7sterke-prosjektet vil tilby dem en ny start og mulighet til å finne seg et yrke.

Gjennom samarbeidsprosjektet får 40 ungdommer mellom 16 og 25 år tilbud om yrkesrettet arbeidspraksis i inntil 12 måneder. Praksisen vil kunne kvalifisere til ansettelse/lærekontrakt og også til videre utdanning.

Vekt på veiledning

Prosjektet Ny start! Dobbel innsats – Tidobbelt utbytte legger stor vekt på å gi ungdommene et godt og effektivt praksisopphold. Derfor omfatter det spesiell ledertrening til førstelinjeledere som får ansvar for ungdommene ute i bedriftene.

Inntil 14 førstelinjeledere fra bedrifter i hele Kongsvingerregionen kan nå delta på et intensivt ledertreningsprogram over sju måneder med samlinger og coachingsamtaler, både individuelt og i team. Ledertreningen pågår parallelt med praksisoppholdet, og praksisdeltakerne inngår i teamet.

Lean praksis

Praksisoppholdet vil legge spesiell vekt på lean-metodikken for effektiv produksjon. Deltakerne vil arbeide med et lean-oppdrag gjennom hele programmet.

Tilskudd fra NAV

NAV gir tilskudd til ledertreningen for førstelinjelederne via BIO-middelordningen og lønn til praktikantene. NAV betaler også et månedlig driftstilskudd til arbeidsgiver for hver enkelt praksisdeltaker så lenge ungdommen er i praksis.

Fortsatt mulig å bli med

Invitasjon om å delta i Ny start! Dobbel innsats – Tidobbelt utbytte har gått ut til bedriftene i 7sterke. 7sterke håper på deltakere fra hele regionen for å kunne gi tilbud til ungdom i hele området. Frist for å melde seg på er 22. august.

Kontaktpersoner: Ellinor Bjerke, leder for 7sterkes HR-nettverk og RDA-prosjektet Videreføring av Lederutvikling og Fagkompetanse
M: 412 20 948, ellinor@tretorget.no

Jan Roger Broen, leder for 7sterkes produksjonsnettverk
M: 951 05 621, jan.roger.broen@resconmapei.no

Fra venstre Jan Brattli, Luxo, Arne Hagen, Eskoleia, Bernt Snapa, Nortura, Ole Helge Aalstad, Moelven Våler, John Skjemstad og Paal Aasvangen, NAV, Jan Roger Broen og Ellinor Bjerke 7sterke. Foto: Grethe Sagen
Prosjektet Ny start! Dobbel innsats – Tidobbelt utbytte tilbyr praksisplasser i industrien til ungdom og ledertrening til bedriftene som tar i mot dem. Bedrifter kan melde seg på prosjektet fram til 22. august. Her fra det første orienteringsmøtet. Fra venstre Jan Brattli, Luxo, Arne Hagen, Eskoleia, Bernt Snapa, Nortura, Ole Helge Aalstad, Moelven Våler, John Skjemstad og Paal Aasvangen, NAV, Jan Roger Broen og Ellinor Bjerke 7sterke. Foto: Grethe Sagen