Trainee-ordning i 7sterke-land

7sterke7nyhetene, 7nyhetene juni 2008

7sterke og Kongsvinger kunnskapspark skal i forhandlinger med Vikinglauget Trainee om å etablere en trainee-ordning i Sør-Hedmark. Målet er å ha de første på plass i august 2009. Ordningen kan skaffe attraktiv arbeidskraft til regionen.

– 7sterke og Kongsvinger kunnskapspark vil tilby programmet i samarbeid med Vikinglauget Trainee. Det blir et toårig program, der traineene får testet og utviklet sin kompetanse i inntil tre ulike virksomheter. Det spennende med et trainee-løp er at kandidatene kan ha modulløpet på tvers av de forskjellige virksomhetene. De får verdifull praksis og bedriftene kompetent arbeidskraft, forteller prosjektleder Rolf Johan Sørli.

Målgruppen for ordningen er personer med minst fire års utdanning fra universitet eller høyskole. Fagområdene som tilbys, er blant annet industri, økonomi, organisasjon, informasjon, salg, marked, jus, logistikk, IT, forsikring og bank, innkjøp, skog og miljø og forretningsutvikling.

– Vi er i samtaler med Vikinglauget Trainee om å bli de som organiserer traineene i Sør-Hedmark, og flere bedrifter har allerede inngått intensjonsavtaler med Kunnskapsparken om å være med i ordningen. Nå ønsker vi at flere melder seg på. Målet er å ha de første traineene på plass i august 2009, sier Sørli.

Næringslivsnettverket Vikinglauget ble etablert i 1992 i forkant av OL på Lillehammer. Vikinglauget Trainee ble etablert i 1999 som et samarbeidsprosjekt mellom flere av Vikinglaugets bedrifter. Siden starten har 61 traineer fordelt på ni årskull blitt tatt opp i ordningen. Den startet i Hamar-regionen, men omfatter nå hele Innlandet. Les mer på www.vl-trainee.no eller kontakt Rolf Johan Sørli på e-post rjs@rjconsulting.no.