Velger og vraker i traineer

7sterke7nyhetene, 7nyhetene mars 2009

15 kandidater, alle med utdanning på masternivå, er med i intervjurunder til tre traineestillinger i Kongsvingerregionen.

Kongsvingerregionen har fått på plass tre traineeløp etter at Kongsvinger Kunnskapspark kom med i Trainee Innlandet fra nyttår. 7sterke har vært pådriver for prosessen.

– Dette er et særdeles viktig bidrag til å skaffe kompetanse til regionen og også økt bosetting, sier Rolf Johan Sørli, som er prosjektleder for Kongsvinger Kunnskapspark Traineeforum.

Et traineeløp strekker seg over to år fordelt på 8 måneder i hver av tre virksomheter. De som starter nå er

  • en økonom til Rescon Mapei, Glåma Bygg og NorDan fra høsten 2009.
  • en merkevare- og profilbygger til Kongsvinger kommune, Rescon Mapei og SSB fra høsten 2009.
  • en produksjonsingeniør til Maarud, Rescon Mapei og en tredje bedrift som blir bestemt senere. Dette løpet vil starte opp høsten 2010.

Kjempetilbud til alle virksomheter

Traineeordningen er åpen for alle virksomheter – industri og tjenesteyting, offentlige og private. De melder seg inn i Kongsvinger Kunnskapspark Traineeforum og legger fram ønsker og behov der.

– På bakgrunn av innspillene setter vi sammen spennende løp ved virksomheter i Kongsvingerregionen. Vi har store forventninger til det samarbeidet vi har fått til på tvers av virksomhetsområder og mellom private og offentlige. Nye 2-årsløp starter hvert år, og det er ingen begrensninger på antallet. Utfordringen er å gjøre dem så attraktive at det melder seg kandidater, sier Sørli, som er fornøyd med interessen blant virksomhetene.

– Vi har kommet langt på kort tid. Mange har meldt seg inn i forumet og flere kommer. Jeg er overbevist om at vi kommer til å få til mange spennende, spenstige løp i årene som kommer og gjøre mange gode kandidater interessert i vår region, sier Rolf Johan Sørli.