Travelt år for 7sterkes HR-nettverk

7sterke7nyhetene, 7nyhetene desember 2011

U-skoleelever på Norges største industribesøk, traineestillinger til ferske mastere, nye regler for reformerte pensjonister – 2011 i 7sterkes HR-nettverk hadde et vidt spenn.

Da HR-nettverket ble opprettet i 2008 som det første i 7sterke, åpnet det seg en til da ukjent samarbeidsarena for bedrifter i Kongsvinger-regionen – konkurransestyrkende kunnskapsdeling og felles påvirkning av rammebetingelser som kompetanseutvikling. Nettverket er et tilbud til ledere med personalansvar. Det ble raskt populært og trakk til seg medlemmer også utenfor industrien.

I sitt fjerde år har HR-nettverket videreført dette arbeidet med landets største industribesøk for u-skoleelever, deltakelse i voksenopplæringsforum, samarbeid med Trainee Innlandet og tre medlemsmøter.

527 8.-klassinger på én gang

I juni inviterte industrien i Sør-Hedmark alle 8.-klassingene i regionen på besøk i fabrikkene. Dette er et av de største skolebesøkene i hele landet. Lederen for 7sterkes HR-nettverk, Ellinor Bjerke, organiserte besøkene via Magnor næringshage og deres RDA-prosjekt Samarbeid næringsliv–skole.

Samarbeid med skolen er et kjernepunkt i HR-nettverkets virksomhet. Det er en langsiktig satsing på kompetanseutvikling og et ledd i arbeidet med å bygge regional attraktivitet, i dette tilfellet ved å gjøre oss stolte av vår egen region.

Saken fortsetter under bildet.
7-2_hr-nettverk_skolebesok_2011.jpg

Solør Bioenergi var én av 18 vertsbedrifter da alle  8.-klassingene i Kongsvingerregionen brukte hele 9. juni 2011 på å bli bedre kjent med industrien.  Hans Moss (blå skjorte) var vert og veiviser. Bedriftsbesøket er et av de største i Norge i sitt slag.

Ine Camilla, ny trainee hos Eskoleia

I sommer kunne 7sterkes HR-nettverk ønske Ine Camilla Opsahl velkommen til Kongsvingerregionen som trainee hos Eskoleia fra 1. januar 2012.

HR-nettverket var en viktig pådriver da Kongsvingerregionen kom med i Trainee Innlandet, landets største traineeordning, fra 2008. Ordningen tilbyr treårige traineeløp fordelt på tre bedrifter til høgskolekandidater med minst fire års utdanning. Det er svært viktig for regionen å være med i Trainee Innlandet, både for den kompetansen traineene tilfører og for å vise at industrien i Sør-Hedmark har attraktive jobber.

Saken fortsetter under bildet.

hr-nettverk_trainee.jpg

7sterkes HR-nettverk var en viktig pådriver da sørfylket kom med i Trainee Innlandet, landets
største traineeordning. Ine Camilla Opsahl (tv) begynner sitt treårige løp hos Eskoleia fra nyttår.
Ellinor Bjerke, leder for HR-nettverket, ønsker henne velkommen til Kongsvingerregionen.

Påvirker voksenopplæring

7sterkes HR-nettverk er med i Regionalt samarbeidsforum for Voksenopplæring i Glåmdalsregionen, representert ved leder for nettverket. Samarbeidsforumet gir innspill til hva slags voksenopplæringstilbud som blir satt opp. Derfor er det viktig at HR-nettverket er med og formidler industriens behov. I 2011 førte samarbeidet til voksenopplæring i industriteknologi ved Sentrum vgs, byggfag, innføring i IKT og anleggsmaskinførerkurs.

Matnyttige medlemsmøter

HR-nettverket har hatt tre medlemsmøter i 2011, med god oppslutning. Møtene har blant annet tatt opp lederutvikling og fagkompetanse, arbeidsmarkedsutvikling, og konsekvenser for bedriftene av den nye pensjonsreformen.

– Personalpolitikk for seniorer kan endre karakter fra tiltak for sliterne til muligheter for dealerne, sa direktør Arild Bryde i arbeidsgiverforeningen Spekter på møtet.