Bare tre av åtte partier svarte 7sterke

7sterke7nyhetene, 7nyhetene september 2009

Ap, FrP og Høyre var de eneste som fant tid til å svare på 7sterkes svært så konkrete spørsmål til toppene på de 8 stortingsvalglistene i Hedmark. Fra KrF, Pensjonistpartiet, Rødt, Sp og SV hørte vi ingenting om temaer som rv 2 og befolkningsutvikling.

– Vi er unektelig forundret over at så få har funnet tid til å klargjøre sine standpunkter i de spørsmålene industrien i Kongsvinger-regionen ser på som de mest viktige. Kongsvinger-regionen utgjør i underkant av 30 prosent av befolkningen i Hedmark. Alle partier bør derfor ha et bevisst forhold til den, sier leder Trond Hagerud i 7sterke.

Spørsmålene handlet om samferdsel, kompetanseutvikling og bolyst.

– Det er et tankekors at de svarene som kom, er generelle og lite konkrete på mange områder, sier Hagerud.

Det er for eksempel bare ett parti i Hedmark, Ap, som vil angi ferdigdato for rv 2 Kongsvinger–Nybakk. På vegne av sitt parti sier Tone Sønsterud at hele strekningen skal være klar i 2016.

Ap, FrP og Høyre vil dessuten organisere rv 2-utbyggingen på hver sin måte; Ap over statsbudsjettet pluss bompenger, FrP uten bompenger og Høyre som Offentlig Privat Samarbeid (OPS).

Her kan du se alle spørsmålene og svarene som kom inn.

Samferdsel/infrastruktur

Når er din ferdigdato for ny rv 2 fra Nybakk til Kongsvinger?

AP:     2016  

FrP     «snarest»

H         Ferdigdato ikke angitt. Ønsker kontinuerlig utbygging

Hvordan vil du at arbeidet med ny rv 2 skal organiseres og finansieres?

AP      Ikke OTP. Finansiering over statsbudsjettet + bompenger

FrP     av staten uten bompenger

H         som OTP

Hvor mye penger vil du bruke på rv 20 i 2010?

AP:     Har ikke detaljkunnskap om behovet for investeringer

FrP:    Ikke angitt

H:        Ikke angitt

Hvor mange togavganger hver vei Karlstad–Kongsvinger–Oslo vil du ha i 2010? Og i 2013? Og med hva slags togmateriell?

AP:     Timesavganger fra 2010. Tog med justerbare seter

FrP     ønsker ikke å tallfeste dette. Togmateriell på høyde med andres

H:        Ikke angitt. Vil konkurranseutsette Kongsvingerbanen

Kompetanse

Hva slags virkemidler vil du bruke for å skaffe Kongsvinger-regionen kompetansearbeidskraft?

AP:     bedre infrastruktur.

FrP:    «Gjøre regionen mer innbydende og interessant på mange måter»

H:        Viser til vårt program

Hva vil du gjøre for å øke kompetansen i den eksisterende arbeidsstyrken?

AP:     Etterutdanning. Næringspolitiske virkemidler som stimulerer til innovasjon. Samarbeid med fagorganisasjonene

FrP     skattelette, bl.a formueskatt og arveavgift

H:        Viser til vårt program

Hvordan vil du øke tallet på lærlinger og lærlingeplasser?

AP:     øke tilskuddet til bedriftene. Flere lærlinger i det offentlige

FrP:    fjerne arbeidsgiveravgift for lærlinger og øke tilskuddet til bedriftene

H:        Viser til vårt program

Hva vil du gjøre for Høgskolestiftelsen i Kongsvinger?

AP      Være døråpner

FrP:    få den inn på statsbudsjettet

H:        Høgskoleseneret må fortsette å slåss innenfor Høgskolesystemet i Hedmark.

Attraktivitet

Hva er dine tiltak for en positiv befolkningsutvikling i Kongsvinger-regionen?

AP:     oppvekstvilkår, utdanningstilbud, næringsutvikling, samferdsel, rehabilitere og forskjønne Kongsvinger

FrP:    gode bomiljøer, skole, arbeidsplasser og fritid. Jobb til begge ektefellene

H:        skole og kompetanse, samferdsel, arbeidsplasser gjennom vekstfremmende skatteletter, lokalt eierskap og utvikling av lokalt nettverk i næringslivet.