Med ordføreren som lærer

7sterke7nyhetene, 7nyhetene juni 2008

Elevene i fjerdeklasse ved Gardvik skole i Nord-Odal har hatt ordføreren som lærer. Sammen med Grethe Sagen fra 7sterke-medlem Rescon Mapei har han fortalt om hva som er viktig i lokalsamfunnet. Prosjektet er i regi av Ungt Entreprenørskap.

– Det er viktig at lokalbefolkningen har kjennskap til vår virksomhet. Vi tenker rekruttering hele veien. Derfor er vi sølvpartner i Ungt Entreprenørskap i Hedmark, og for andre året på rad har vi vært ute hos fjerdeklassingene ved Gardvik skole, forteller Grethe Sagen i Rescon Mapei.

I Ungt Entreprenørskap samarbeider skoleverket, næringslivet og andre aktører for å utvikle barn og ungdoms kreativitet, skaperglede og tro på seg selv og for å skape forståelse for verdiskapning i næringslivet. Rescon Mapei samarbeider med Nord Odal kommune om prosjektet «Vårt lokalsamfunn». Sagen har delt lærergjerningen med ordfører Asgeir Østli i Nord-Odal kommune.

– I løpet av åtte timer har vi blant annet sett på hva vi trenger i lokalsamfunnet og om det er noen forskjell mellom hva vi trenger og hva vi ønsker oss. Elevene fikk også i oppgave å komme med ideer til å fylle et tomt lokale med fornuftig virksomhet. Til slutt inviterte vi begge klassene til Rescon Mapei for litt kos, samtidig som de fikk se hva en stor, internasjonal bedrift jobber med, forteller Sagen.

Rescon Mapei og Nord-Odal kommune har planer om å fortsette samarbeidet neste skoleår. Mer om Ungt Entreprenørskap på www.ue.no.

Fakta om Rescon Mapei

Rescon Mapei utvikler og produserer et vidt spekter av produkter til bygg og anleggsbransjen. Bedriften tilhører det internasjonale Mapeikonsernet med hovedsete i Milano. Rescon Mapei har i konsernet ansvaret for de nordiske og baltiske markedene og har hovedkontor, fabrikk, distribusjonssenter og FoU og teknisk senter på Sagstua i Nord Odal. Omsetningen i 2007 var 420 millioner kroner. Ett av Mapei konsernets 7 internasjonale forskningssentre er bygget opp hos på Sagstua. Rescon Mapei er også partner i COIN (Concrete Innovation centre), som er utnevnt av Norges forskningsråd til Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI). Senteret har som hovedmål å bli ledende i Europa på betongforskning.

Mer informasjon om Rescon Mapei finner du på www.resconmapei.no.