Unikt samarbeid skal skape bærekraftige løsninger

7sterke7nyhetene, HR-nettverk

Godt over 50 representanter fra lokale bedrifter og kommuner møttes i dag på Høgskolesenteret i Kongsvinger for å diskutere visjon og mål for bærekraft i Kongsvingerregionen. 7sterkes styreleder, Erik Platek, er godt fornøyd med dagens samling. –  Vår erfaring er at vi sammen klarer å ta større løft enn når vi jobber hver for oss. Derfor har vi tatt initiativ til et fjerde nettverk i regi av 7sterke, forteller Platek.

Det unike nettverket ble etablert i høst i samarbeid med kommunene i regionen. Nettverket skal bidra til kompetansedeling mellom bedriftene i industriklyngen og mellom næringslivet og kommunene. I tillegg er ambisjonen over tid å etablere konkrete FoU-prosjekter innen bærekraft.

Under dagens nettverksmøte snakket Magnus Persson, innovasjonsrådgiver og prosjektleder i klyngen Paper Province i Karlstad, om hvordan de arbeider med industriell symbiose på tvers av landegrenser. – Grunntanken er at noe som én industri ser på som avfall kan være en nyttig ressurs for en annen, understreker han.

– Målet er å skape mer bærekraftige løsninger, lokalt og globalt forteller styreleder i 7sterke Erik Platek.

 Neste samling i bærekraftnettverket holdes 12. mars. Hold av datoen i kalenderen. Mer informasjon om samlingen kommer