Vekstmiljøet vokser

7sterkeUncategorized

10nye er i ferd med å skape et industrielt vekstmiljø i Kongsvinger. Nå har 7sterkes vekstselskap med seg fire andre i lokalene på SIVA. Miljøet har bred kompetanse som gir vekstveiledning til nye og eksisterende bedrifter.

 

 

De fire selskapene er

• gründerselskapene Aluprox og Norwaylocks

• SINTEF Raufoss Manufacturing, eksperter på å utvikle og effektivisere industri

• kommunikasjonsbyrået Gandalf

Bjørnar Westergård, Aluprox.

Selskap som klatrer
Gründerselskapet Aluprox er i ferd med å løse et gammelt, irriterende problem: Hvordan skal du komme til last på høye biltak? Bjørnar Westerås har funnet opp en stige i en kassett som du fester på lastestativet. Nå bruker han kompetansen i 10nye-miljøet til å utvikle produktet og forretningsideen og planlegge markedsføringen.

Eddie Rundgren, Norwaylocks.

Komplett dirkefritt
Norwaylocks har utviklet en dørlås som er blant verdens sikreste og samtidig mye raskere å montere enn andre låser. For kundene betyr det økt sikkerhet for lavere totalkostnad. Norwaylocks har fått internasjonalt patent, produserer delene hos ADAS på Kongsvinger og monterer på Roverud. 10nye-miljøet skal de både bruke til å videreutvikle produktet og finne den rette markedsstrategien.

Toppidrettssenter for industriutvikling
Utviklingsselskapet SINTEF Raufoss Manufacturing (SRM) er aksjonær i 10nye og samlokalisert med dem. Avdelingskontoret på Kongsvinger er ett av to i Norge. SRM blir ofte kalt Toppidrettssenteret for industri sin bidrar til å utvikle skape bærekraftige og effektive industriløsninger som gir konkurransefordeler.

Trekker inn kommunikasjon
10nye legger stor vekt på å samle bred kompetanse. Derfor har de arbeidet frem en løsning der kommunikasjonsbyrået Gandalf har faste kontordager i 10nye-miljøet på SIVA. Som en del av industrivekstmiljøet på SIVA  arbeider Gandalf med informasjonsbehovene til 10nye, og er en strategisk samtalepartner for gründere som bruker miljøet.

 

10nye
er 7sterkes vekstselskap som tar opp lærdommen fra vekstsentertida og profesjonaliserer de gode erfaringene fra fire år med 7sterke. 10nye foredler idéer og utvikler industribedrifter – nye og eksisterende, og samarbeider med hele samfunnet for å gi industrien enda bedre rammebetingelser. Med på laget er tunge nasjonale aktører som SIVA og SINTEF Raufoss Manufacturing.

7sterke
er interesseorganisasjonen og en fellesarena for industrien i Sør-Hedmark. Med 80 sterke bedrifter i 7 kommuner er 7sterke et lokomotiv for utvikling – når alle drar i samme retning. 7sterke gir industrien én stemme som påvirker regional næringsutvikling og politikk og skaper regional attraksjon. Foreningen stimulerer til innovasjon og kompetanseutvikling og markedsfører Sør-Hedmark som industriregion. 7sterke er en viktig alliert for alle som vil vekst og utvikling. Mer på www.7sterke.no