Velkommen til ny samling om bærekraft tirsdag 12.mars!

7sterkeAktuelt, Bærekraft-nettverk

Bli med på neste bærekraftssamling og få mer innsikt om FNs bærekraftsmål som strategisk rammeverk, analysen «City Scan» og høydepunkter fra den lokale bærekraftsundersøkelsen blant 7sterkes medlemmer.

 

Visjon og mål for bærekraft

Kia Luise Klavenes og Stine Lise Hattestad Bratsberg fra Pure Consulting innleder samlingen med en gjennomgang av FNs bærekraftsmål som strategisk rammeverk for bedrifter og kommuner. Her åpnes det opp for refleksjon og status rundt eget arbeid.

 

City Scan – Kongsvingerregionen

Cathrine Barth, leder strategi, Circular Norway og Eva Snare, næringssjef, Nord-Odal Kommune forteller om metoden «City Scan». Metoden er utviklet av Circle Economy i Nederland og er kjørt i en rekke europeiske byer. Analysen ser på innsatsfaktorer og sidestrømmer i utvalgte sektorer og kartlegger muligheter for sirkulære forretningskonsepter og fornyet verdiskapning.

 

Høydepunkter fra bærekraftsundersøkelsen i 7sterke

Det er gjort en undersøkelse om sirkulær økonomi, avfallshåndtering og bærekraft blant 7sterkes medlemsbedrifter. Marianne Aalvik, trainee Innlandet, forteller om funnene som er gjort i undersøkelsen.

 

Workshop med fordypning. Velg én av to retninger:

1) Bærekraft som konkurransekraft – arbeid med strategi og tiltak i egne prosjekter

  • Pure Consulting gir deg en introduksjon til hvordan bedriften din kan jobbe for å få på plass en bærekraftsstrategi. Du vil få tilsendt en SWOT-analyse som du fyller ut i forkant av samlingen.
  • Vi diskuterer tiltak og prosjekter bærekraftsnettverket skal fokusere på fremover.

2) Sirkulær økonomi – med utgangspunkt i undersøkelsen om avfallsstrømmer i 7sterke diskuterer vi:

  • Hvordan mengden sidestrømmer kan reduseres.
  • Hvilke sidestrømmer som egner seg som innsatsfaktorer i andre verdikjeder.
  • Hvordan lokale produkter og tjenester kan redesignes for sirkularitet?

 

Hvem kan melde seg på samlingen?

Vi ønsker representanter fra bedrifter og kommuner i Kongsvingerregionen velkommen til å delta på samlingen.

 

Påmelding:

Samlingen er gratis, men har bindende påmelding på grunn av lunsjservering. Send din påmelding til registrering@7sterke.no innen fredag 8. mars.

Skriv tydelig i e-posten hvilken del av workshopen du ønsker å delta på:

  • bærekraft i egen organisasjon (alternativ 1)
  • sirkulærøkonomi (alternativ 2)

 

Praktisk informasjon:

Dato: Tirsdag 12. mars 2019

Tid: 09.00 – 15.30

Sted: Høgskolesenteret, Kongsvinger

Program: Last ned programmet her: Invitasjon samling om bærekraft 12. mars 2019