Velkommen til årsmøte 25. mars kl. 12.00 på Høgskolesenteret i Kongsvinger

Jannicke7nyhetene

 Årsmøtesaker:

 Velge møteleder og to personer til å underskrive protokollen.

  1. Behandle styrets årsmelding.
  2. Godkjenne regnskap.
  3. Budsjett og kontingent.
  4. Velge

– styreleder

– medlemmer til styret

– valgkomité

– revisor

  1. Behandle skriftlige forslag fra medlemmer eller andre saker det er naturlig at

generalforsamlingen behandler.                                                                          

 

Påmelding innen 23. mars til: jan.egil.melby@7sterke.no

 

 

 

 

 

For 7sterke

 

 

Chris Samways (sign)

Styreleder