Velkommen til digitalt møte i HR-nettverket 25.9. kl. 13-14

Jannicke7nyhetene

Vårt HR nettverk har gleden av å invitere deg til et digitalt nettverksmøte på Teams fredag den 25. september kl. 13.00-14.00.

Møtet er åpent for alle våre medlemmer.

AGENDA

Kl. 13.00-13.05      Velkommen ved Ole Enok Skjellestad, leder av HR nettverket

Kl. 13.05-13.25      Innlegg fra Kristina Kvarv Andreassen, prosjektleder for fagskoleutdanning ved HIK.                     Tema: Fagskoleutdanning – styrking av fagarbeiderens kompetanse om ny teknologi og digitalt arbeidsliv

Kl. 13.25-13.30      Spørsmål

Kl. 13.30-13.55      Innlegg fra advokat Jørn Mejdell Jakobsen. Tema: Status ad hjemmekontor og permittering under Covid-19-situasjonen.

Kl. 13.55-14.00      Spørsmål

Kl. 14.00                Avslutning ved Ole Enok Skjellestad, leder for HR-nettverket

Påmelding snarest til jan.egil.melby@7sterke.no – etter påmelding mottar du link til møtet på e-post.

Vel møtt!