Vi gratulerer med nye E16, men nå må vi få opp farten!

7sterkeAktuelt

I dag åpner nye E16 fra Kongsvinger til Slomarka. Det er en gledens dag for både næringslivet og alle andre i regionen. Nå må vi komme videre!

Næringslivet i Sør-Hedmark trenger en rask og sammenhengende utbygging av E16 for å sikre eksisterende arbeidsplasser og legge til rette for nye. Byggestart for delstrekningen Nybakk–Herbergåsen er planlagt fra 2017. Tidspunkt for bygging av Herbergåsen–Slomarka er ennå ikke bestemt av Stortinget. Dette er ikke godt nok.

Kjære Storting, sett opp farten. Bygg E16 ferdig innen 2020!