– Vi kan ikke vente

7sterkeAktuelt

RV2
Budskapet fra politikerne, organisasjoner og næringslivstopper er klart: riksvei 2 skal være sluttført i 2015.

– Riksvei 2 kan ikke vente til 2025, hamret Trond Hagerud, påtroppende
styreleder for NHO Innlandet og styreleder for «7 sterke», inn i hodene
på en tallrik forsamling på Vinger hotell.

Han mente det da vil bli nødvendig
med en parallell utbygging av Kongsvinger-Slomarka og Slomarka-Nybakk.
Han avviste ikke at det kunne skje via et såkalt OPS-samarbeid, en
modell for offentlig-privat samarbeid som er prøvd ut på tre
veistrekninger i Norge. 

Les hele saken på glomdalen.no her