Vi kan industri!

7sterkeAktuelt

Rekordstort oppmøte var rammen for 7sterke Industriforum 2015 fredag 23. oktober. Programmet bød på spennende foredrag fra nye gründere, etablerte virksomheter og nasjonale kapasiteter. Et verdig gravøl for industriforeningen.

– Det å skape noe er fantastisk spennende. Det å skape det med samme kvalitet som kundene etterspør – gang på gang – det er industri. Er det noe vi kan her i regionen er det industri. Slik oppsummerte en tydelig beveget styreleder Trond Hagerud i 7sterke årets Industriforum.

Da hadde de rundt 140 deltakerne fått høre historien til en rekke spennende bedrifter.

– Industrien i vår region forvalter hundrevis av millioner i sine verdikjeder. Bruk av Lean Manufacturing, som vi har jobbet mye med i produksjonsnettverket, kan gjøre store forskjeller på bedriftens driftsresultat. Det gir også mulighetene for å utvikle bedriftene i fremtiden , sa Jan Roger Broen, leder i 7sterke produksjonsnettverk.

Han innledet første faglige bolk med en presentasjon av hva nettverket har jobbet med i snart ni år, før Hanne Rolsdorph i GIVAS ga en interessant presentasjon av hva det interkommunale selskapet forvalter av verdier.

– Vi har cirka 900 km ledningsnett og forvalter det som globalt er verdens viktigste ressurs, fortalte hun forsamlingen.

Leder i 7sterke produksjonsnettverk Jan Roger Broen, daglig leder Hanne Rolsdorph i GIVAS IKS og nytilsatt daglig leder Stian Breilo i Feral Engineering AS holdt foredrag under første bolk av 7sterke Industriforum 2015.

Leder i 7sterke produksjonsnettverk Jan Roger Broen (f.h.), daglig leder Hanne Rolsdorph i GIVAS IKS og nytilsatt daglig leder Stian Breilo i Feral Engineering AS holdt foredrag under første bolk av 7sterke Industriforum 2015.

Spennende nyskapning
To av bedriftene som presenterte seg er nye av året.

– Vårt produkt er spisskompetanse innen vannkraft, og målet vårt er å vokse hvert år, fortalte Stian Breilo, nytilsatt daglig leder i Feral Engineering.

De har valgt å satse i Norges tredje største bransje etter olje og fisk, og lovpriste hjelpen de har fått.

– Vi er en liten gründerbedrift som gjennom inkubatorordningen har fått viktig hjelp og veiledning. Samarbeidet med 7sterke har vært sentralt.

Etter pausen presenterte Stein Larsen i Norexeco verdens første børs for skog og papirindustrien, som åpnet på Kongsvinger 15. september i år.

– Vår idé var at omsetning av varer innen skognæringen ikke skjer på en optimal måte. Vi er 46 private investorer som eier Norexeco, alle med en tro på at det er muligheter i verdensmarkedet, forklarte han.

Etter en kort innføring i hedging og risikostyring kom han med et lite hjertesukk.

– Vi opplever stor interesse internasjonalt. Nå maner jeg til alle gode krefter om å engasjere nordisk skog- og papirnæring for å få til en markedsplass på massevirke også.

Utrolige historier
Et av formålene med nettverkene i 7sterke er kompetanse- og erfaringsutveksling. Tre lokale virksomheter presenterte sine historier. Fabrikksjef Monica Hagen hos Maarud AS fortalte hvordan deres nye eier Intersnack har bidratt til å løfte den tradisjonsrike Odalsbedriften.

– De har 100 prosent fokus på snacks, samtidig som de har en strategi om å satse på lokale merkevarer og lokal ledelse, forteller hun.

Lokal gründer Bjørn Rotheim underholdt med røverhistorier fra en lang karriere som ingeniør og bedriftsbygger. Et viktig poeng for ham var lokal tilrettelegging.

– Vi hadde vokst ut av lokalene våre i Grue, og daværende rådmann i Kongsvinger Norvald Strand ringte og maste. Da jeg endelig sa ja møttes vi på Roverud samme dag, og der står fortsatt hallen Contiga benytter.

Industrigründer Bjørn Rotheim, fabrikksjef Monica Hagen ved Maarud AS og administrerende direktør Peter Didriksson i Blowtech AS delte sine spennende industrihistorier med de fremmøtte.

Industrigründer Bjørn Rotheim, fabrikksjef Monica Hagen ved Maarud AS og administrerende direktør Peter Didriksson i Blowtech AS delte sine spennende industrihistorier med de fremmøtte.

For Blowtech har tiden siden finanskrisen vært preget av store svingninger. Administrerende direktør Peter Didriksson fortalte om veien fra nesten konkurs til nye storkontrakter.

– Det har vært en turbulent tid, og satsingen på Lean og kostnadsreduksjoner har vært viktig for at vi skulle overleve. Vi fikk også med oss daværende ordfører Arve Bones til å skrive brev til Jens Stoltenberg for å forklare hvor vanskelig det var for industrien.

Løftet blikket
En spennende dag ble avsluttet med foredrag fra to nasjonale kapaisteter.

– I dag er det lite felles mellom de beste, men det er få som kan vinne på å konkurrere på pris. Du bør ha mer fokus på inntekter enn kostnader, også må du lene deg fremover og våge å satse, var ett av rådene fra Magne Lerø, redaktør i ukeavisen Ledelse.

Han trakk fram fordelene med Lean og de klassiske dydene klokskap, rettferdighet, selvbesinnelse og mot.

– Fora som 7sterke er viktig for å hente impulser og gripe mulighetene, poengterte Lerø.

Med rockemusikk og mørklagt sal kom til slutt Bård Eker inn på scenen. Han presenterte sin egen historie og kom med mange eksempler på tøffe produkter som barnevogner, rullestoler, snøryddingsutstyr, biler og båter.

– Det er viktig å se ting fra forskjellige vinkler og sette deg i andres situasjon, var ett av rådene han ga forsamlingen.

Redaktør og forfatter Magne Lerø, industridesigner og gründer Bård Eker bidro til å løfte blikket og se fremover. Her sammen med 7sterkes styreleder Trond Hagerud, som takket alle som har bidratt til industriforeningen gjennom nærmere ni år.

Redaktør og forfatter Magne Lerø (midten), industridesigner og gründer Bård Eker (t.h) bidro til å løfte blikket og se fremover. Her sammen med 7sterkes styreleder Trond Hagerud, som takket alle som har bidratt til industriforeningen gjennom nærmere ni år.

Ble med på gravøl
Blant de vel 140 deltakerne var det alt fra bedriftsledere til skoleelever og lærlinger. I tillegg hadde nyvalgt ordfører i Kongsvinger Sjur Strand og hans kollega Kamilla Thue fra Eidskog tatt turen til Sentrum videregående skole. De fikk høre styreleder Trond Hagerud i 7sterke takke nettverksledere Ellinor Bjerke, Erik W. Thomassen, Jannicke Stenberg Mykkestue og Jan Roger Broen, samt ulike samarbeidspartnere som NAV, Sentrum videregående skole, Sparebanken Hedmark, SINTEF Raufoss og Tretorget. Han trakk også fram daglig leder Morten Herud i 7sterke AS.

Sjur Strand fra Kongsvinger og hans kollega Kamilla Thue fra Eidskog var de eneste ordførerne på 7sterke Industriforum. Begge mente det var en god investering å tilbringe dagen sammen med industrien og høre deres historier.

Sjur Strand fra Kongsvinger og hans kollega Kamilla Thue fra Eidskog var de eneste ordførerne på 7sterke Industriforum. Begge mente det var en god investering å tilbringe dagen sammen med industrien og høre deres historier.

– 7sterke har vært en ren dugnad med egeninnsats som det viktigste. Det har vært et unikt samarbeid, moro å drive med og har gitt mye både til oss selv og til bedriftene. Vi vet at disse menneskene har bidratt til bedre konkurransekraft, poengterte Hagerud.

Han fikk selv blomster av Peter Didriksson.

– Dette hadde aldri skjedd uten Trond Hagerud. Vi er dypt imponerte og takknemlige.

Deretter ble det gravøl på Bastian. Ikke som noe negativt, men som en feiring av alt 7sterke har fått til i løpet av snart ni år. Ved nyttår er det slutt.

Trond Hagerud