– Vi ville finne ut hva som er viktig for oss

Jannicke7nyhetene

For to år siden startet SCHÜTZ Nordic arbeidet med å finne felles verdier for alle de ansatte. Det resulterte i LÆR.

Lojalitet. Ærlighet. Respekt. LÆR er verdiene industribedriften Schütz Nordic har jobbet frem sammen. Med rundt 80 ansatte fordelt på flere avdelinger, så de behov for en felles plattform med verdier alle kunne stå inne for.

– For to år siden startet vi prosessen med å finne felles verdier for bedriften, hvor alle medarbeiderne var delaktige. Grunntanken var å skape et enda bedre arbeidsmiljø med en sterk kultur for samarbeid, læring og inkludering. Arbeidet resulterte i de tre verdiene vi har i dag, sier HR-leder Mona Øien.

SCHÜTZ Nordic har tilholdssted på industriområdet SIVA i Kongsvinger, og produserer nye og rekondisjonerte transportkontainere som brukes i en rekke ulike industrier.

Godt arbeidsmiljø

– SCHÜTZ Nordic har vært på SIVA siden 1999, og flere av medarbeiderne våre har vært en del av teamet siden oppstart, sier Mona.

At ansatte trives, føler seg inkludert og får mulighet til å utvikle seg på jobb er viktig for bedriften. Derfor tilbyr bedriften et personlig utviklingsprogram for alle medarbeidere. Programmet inneholder alt fra arbeidsrelaterte kurs som truckførerbevis og mattrygghet for emballasje, til kurs i personlig økonomi og mer fritidsrettet som turorientering med bruk av kart og kompass. For å sikre at alle har mulighet til å delta, gjennomføres kursene i arbeidstiden. Alle går minimum tre kurs i året, og fullført kurs premieres med et smilefjes eller stjerne.

I 2022 startet Ida Seterlien som SCHÜTZ Nordic sin første lærling, i industrimekanikerfaget. Her er hun sammen med faginstruktør Tore Holter.

Bærekraftforum

Fra venstre: Ingvild Isene og Mona Øien

En av verdiene til SCHÜTZ Nordic er lojalitet, det inkluderer også lojalitet til kommende generasjoner. I år startet de et miljø – og bærekraftsforum, bestående av medlemmer representert fra alle avdelinger, som møtes for å diskutere små og store saker som omhandler miljø og bærekraft.

– SCHÜTZ har alltid fokusert på bærekraft rundt produktene og prosessene, mens i forumet tar vi tak i hva vi kan forbedre lokalt med enkle grep. Vi har engasjerte medarbeidere som sender inn gode forslag til forbedringer, som har resultert i at vi nå arbeider med et større kildesorteringsprosjekt. I tillegg kommer samarbeid og inspirasjon fra møteplasser og nettverk gjennom 7Sterke godt med, sier Ingvild Isene som jobber med kvalitet og bærekraft.

Ett av bærekraftsinitiativene bedriften viser til, er SCHÜTZ Nordics gratis retursystem av brukte transportkontainere. Kontainerne som samles inn gjenvinnes og selges som rekondisjonerte transportkontainere.

– Vi er veldig stolte av vårt retursystem. Vi investerer hvert år store summer i bedriften for å følge med på den teknologiske utviklingen og for å sikre arbeidsplassene våre. SCHÜTZ Nordic er en trygg og god arbeidsplass, og vi har mange planer for fremtiden, sier Mona.

To av medlemmene i bærekraftforumet: Marius Enoksen representerer logistikk og økonomi, og Ingalill Lysen representerer renholdsavdelinga.